SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

POMOCNÉ LABKY  PODANÉ

„Nič nečiní človeka ľudskejším ako láska k zvieratám.“   Henry Fielding

Zima býva ťažká pre všetky zvieratá a výnimkou nie sú ani tie, ktoré žijú v útulkoch. V rámci projektu SHOW YOUR TALENT sme tohtoročnú zimu urobili krajšou pre niekoľko psíkov a mačiek v karanténnej stanici vo Zvolene. Pod taktovkou štyroch žiačok z 2.A triedy -  Niny Kupcovej, Niky Seleckej, Simony Gibalovej a Lenky Kulichovej a p. učiteľky Žanety Sotákovej sa na škole zorganizovala zbierka krmiva, podstielok a hračiek pre zvieratá, ktoré v útulku čakajú na adopciu.

Od 8. do 15. decembra nosili žiaci a zamestnanci školy veci, ktoré potrebovali psíky  a mačičky na to, aby prežili o niečo príjemnejšiu zimu.  Pomocnú labku však podali všetci Zvolenčania, ktorí prispeli do krabice v chovprodukte Wydra.  

Bolo príjemným vianočným prekvapením, že sa nakoniec  vyzbierali dva plné kufre použitých diek, plachiet, prikrývok, ale aj gumených hračiek a krmiva.  Ďakujeme všetkým, ktorí podali opusteným zvieratám pomocnú labku. Dúfame, že toto nebola posledná akcia na pomoc zvieratám v karanténnej stanici vo Zvolene a už teraz sa tešíme na spoločné  venčenie psíkov.

OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

Dňa 13.1. 2022 sa uskutočnil v poradí už 32. ročník okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Súťaž prebiehala online a našu školu veľmi úspešne zastupovali traja žiaci v troch kategóriách, 2A, 2B a 2D.

Olympiády sa zúčastnilo spolu 11 žiakov z nasledovných stredných škôl: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Stredná odborná škola technická, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Stredná priemyselná škola dopravná, Stredná odborná škola drevárska, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná stredná odborná škola podnikania a Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu.

Žiaci si otestovali svoje vedomosti a zručnosti v gramatike, slovnej zásobe, čítaní a počúvaní s porozumením. Ústna časť sa tento rok nekonala.

A tu sú výsledky:

Kategória 2A

  1. miesto: Alžbeta Pálková (SOŠ hotelových služieb a obchodu)

Kategória 2B

  1. miesto: Viviána Hamariková (Gymnázium Ľudovíta Štúra)

Kategória 2D

  1. miesto: Martin Donoval (SOŠ technická)

V kategórii 2B (Kristián Lacko) a 2D (Nina Marková) sme obsadili druhé miesta.

 

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole, ktoré sa bude konať 8.2.2022.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Dobročinná akcia Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok je známa už  na celom Slovensku  -jej myšlienka je prostá – potešiť niekoho, kto neočakáva žiadny darček.

Naša škola sa do tejto výzvy zapojila prvýkrát – a to hneď úspešne.

Počas decembra sme zbierali, balili, písali odkazy.  Za krátky čas sme rôznymi drobnosťami zaplnili 22 krabíc od topánok zabalených v darčekovom papieri.  Krabičky plné drobností od našich študentov a zamestnancov sme odovzdali pani Sanji Nikolov  z  občianskeho centra OKO, ktorá pôsobí ako kontaktná osoba celoslovenskej zbierky pre Zvolen.

Ako nám napísala, v týchto dňoch darčeky od našich žiakov a zamestnancov, ako aj ostatných Zvolenčanov, ktorí sa do zbierky zapojili, dostávajú  obyvatelia zvolenských DS a DSS, seniori v našej nemocnici a obdarovaní sú aj osamelo žijúci seniori  vo Zvolene.  

Pomoc druhým je dôležitou súčasťou nášho života. Pomáha aj nám samotným. Sme radi, že aj my sme mohli pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky na našej škole zapojili - či už krabičky obaľovali, napĺňali alebo písali milé odkazy.

Daruj deťom radosť

Vianoce máš blízko seba,

dotkni sa ich dlaňami

a nauč sa lásky nebáť,

veď je celá pred nami.

 

V tomto čase sme si bližší,

hľaďme krajšie na seba,

všímajme si vôkol všetkých,

viac nám k šťastiu netreba.

 

 

Vianoce. Najkrajšie sviatky, sviatky rodiny, domova, voňavého ihličia, radosti a pokoja. Ich krása nespočíva v preplnených stoloch ani v mnohorakých daroch, ale v duši človeka, v dobrom srdci, láske k blízkym a k okoliu.

Tradične v predvianočnom čase prichádzame aj my medzi deti z Detského domova Ratolesť v Tŕní, aby sme im svojou prítomnosťou, darčekmi a voňavým pečivom spríjemnili vianočný čas. Tento rok sa nám to podarilo aj v rámci projektu Show your  talent, ktorý realizuje  OZ TEAM, CVČ – JUNIOR v Banskej Bystrici s finančnou podporou Rozvojovej agentúry BBSK. Do projektu „Daruj deťom radosť“ sa pod vedením pani profesorky Olinky Ondrejkovej zapojili aj žiačky našej školy Dianka Pepichová, Kristínka Pepichová, Sarah Rajčoková z 3.G a Kristínka Karlovská z 2.G triedy, ktoré ich osobne navštívili a odovzdali všetky sladké, kreatívne a užitočné darčeky. Za zbierku hračiek, knižiek a detského oblečenia ďakujeme všetkým kolegom, spolužiakom a ľuďom s dobrým srdiečkom, za pečenie sladkých dobrôt, vianočného pečiva a dodanie hygienických produktov a dezinfekčných prostriedkov ďakujeme pani Nociarovej, Schallerovej a sponzorskej firme Banchem, s.r.o. v Banskej Bystrici. Detičky a zamestnanci detského domova sa nám srdečne poďakovali a popriali pokojné vianočné sviatky, najmä veľa zdravia, šťastia a radosti v kruhu najbližších.

Veľmi nás teší, že sme pred Vianocami s podporou pani profesorky Stašekovej mohli balíčkami sladkostí, vitamínov a oblečenia obdarovať aj rodiny v Centre pre obnovu rodiny Dorka vo Zvolene.

Všetkým zo srdca ďakujeme a prajeme pokojné vianočné sviatky.  

Na svätého Mikuláša,

už je celá zima naša...hovorí jedna stará ľudová pranostika. Zima je už za dverami a s ňou aj predvianočné tradície a zvyky. Či ste starí a či mladí, nejestvuje na svete človek, ktorý by nepoznal deduška s červenou čiapkou, drevenou barlou a dlhočiznou striebornou bradou. Svätec, ktorý v minulosti naozaj žil a existoval, prichádza každoročne začiatkom decembra potešiť milióny detí na celom svete.

Či už v predvečer Svätého Mikuláša (5. decembra) alebo na Mikuláša (6. decembra), nie je domácnosť, v ktorej by na jeho príchod nečakali a mladí i starší čistia čižmy či chystajú ponožky, aby si v nich ráno našli ovocie, sladkosti a iné dobroty. 

Sviatok Svätého Mikuláša je uznávaný kresťanský sviatok, ktorý v sebe nesie silné posolstvo – ľudia sú radi obdarúvaní, ale aj radi obdarúvajú druhých, aby aspoň drobnosťami urobili radosť svojim blízkym. Aj priestory našej školy naplnil mikulášskou atmosférou príchod Mikuláša v sprievode anjela a čertov. Prišiel napriek boľavému chrbtu a “vyskočenej platničke“ a po splnení všetkých covidových opatrení pozdravil našich žiakov a potešil ich sladkosťami.

Nech teda k vám Mikuláš príde akýmkoľvek spôsobom, nezabudnite si v tento deň spomenúť a obdarovať všetkých, na ktorých vám záleží.  

Prajeme Vám štedrého Mikuláša a pokojný adventný čas strávený v zdraví v kruhu svojich najbližších.

V dňoch 6.12. - 15.12.2021 prebehli na Slovensku školské kolá 5. ročníka Ekonomickej olympiády. Samozrejme, nezaháľali ani naši žiaci študijných odborov obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu počnúc 2. ročníkom.

Okrem svojich bežných študijných povinností absolvovali 25 minútový test, ktorý pozostával z 25 otázok. Organizátor tejto celoslovenskej súťaže, ktorým je INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, považuje za úspešného riešiteľa každého žiaka, ktorý získa 16 z 25 možných bodov.

Čo je potešiteľné, túto métu dosiahlo  žiakov z 51 zúčastnených. O tom, kto z nich postúpi do krajského kola sa dozvieme najneskôr 22.12.2021, kedy organizátor zverejní zoznam postupujúcich študentov.

Úspešnými riešiteľmi sú:

3.A OA – Madarászová, Onušková, Palacka, Kostúrová, Váleková, Sasová, Kmeťová

3.A MRCR – Blašková, Mondočková

4.A  OA – Suchý, Babicová

4.A MRCR – Krajlíková, Misitano

 

Dušan Krsek

Školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku 2021

Dňa 26.11 a 2.12. 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 15 študentov. Olympiáda bola rozdelená do dvoch častí, písomnej (online test) a ústnej. Dňa 8.12. 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, kde súťažilo 28 študentov našej školy. Teší nás, že žiaci každý rok prejavia veľký záujem o túto súťaž a ich výsledky sú naozaj obdivuhodné. Študenti súťažili v troch kategóriách a víťazi z každej kategórie nás budú reprezentovať na okresných kolách olympiády v anglickom a v nemeckom jazyku. Študenti budú odmenení knižnými odmenami a všetkým postupujúcim želáme veľa šťastia!

A tu sú výsledky...

Študentská záhrada

Pandémia a lockdown nám viac ako čokoľvek iné  pripomenuli potrebu bližšieho kontaktu s prírodou. Aj to bol podnet k tomu, aby sme sa zapojili do výzvy nadácie Pontis a Tesca Vy rozhodujete, my pomáhame s projektom spoločnej záhrady – miestom, kde by sme sa mohli stretávať aj vo voľnom čase. Náš projekt podporilo Tesco grantom v hodnote 800€.

 Vďaka projektu Študentská záhrada sme sa veľa naučili o prírode a jej fungovaní a rozbehli výnimočnú  a neformálnu spoluprácu medzi študentami z rôznych odborov. Tá začala zdieľaním informácií, tvorbou návrhov, hľadaním sponzorov, pokračovala prípravou pôdy, stavbou vyvýšených záhonov, návozom hliny, semienkárňou z domu, natieraním dreva určeného na stavbu altánku, kompostu a hmyzieho hotela. Osvojili sme si  nielen vedomosti, ale aj zručnosti a schopnosti - plánovať, robiť v tíme, manuálne pracovať s pôdou, rastlinami a drevom.

Táto finančná podpora nám pomohla naštartovať zmenu, ktorú sme ako komunita potrebovali. Z financií, ktoré ďalej poskytlo Združenie rodičov školy, sa môže v týchto dňoch realizovať aj stavba altánku. Ten bude slúžiť ako centrum oddychovej zóny pre internát, aj ako exteriérová učebňa pre žiakov. Poďakovanie patrí aj naším ďalším sponzorom p. Ladislavovi Peťkovi, ktorý venoval sadenice a vedeniu Arboréta Borová hora, ktoré sponzorsky venovalo bylinkové sadeničky a poskytlo aj odbornú pomoc pri samotnej výsadbe.

Poďakovanie patrí aj všetkým študentom, ktorí pod vedením p. uč. Stašekovej pracovali na založení záhradky aj po vyučovaní a počas letných prázdnin. V budúcnosti na rozvoji záhrady a úprave ďalších plôch plánujú žiaci pokračovať, čo je najlepší signál toho, že tento projekt priniesol zásadnú kvalitatívnu zmenu - žiaci sa dostanú von zo školy a z internátu, neustále si budú dotvárať priestor pre trávenie voľného času a v záhrade zažijú prírodu na vlastnej koži.

Design by: www.diablodesign.eu