SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Zlaté nožnice 2022 – kadernícky Oscar

Naši spolužiaci opäť excelovali na celoštátnej súťaži Skills Slovakia Zlaté nožnice. Podujatie  sa uskutočnilo 21. októbra 2022 ako súčasť medzinárodného veľtrhu kozmetiky a kaderníctva INTERBEAUTY v Bratislave. Na súťaži sa predviedlo 117 kaderníkov a vizážistov z celého Slovenska v štyroch kategóriách.  Všetci súťažiaci preukázali výnimočné odborné zručnosti, predstavivosť, kreativitu.  Organizátorom podujatia bolo Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska pod vedením profesionálneho kaderníka Polata Elalmisa. Súťaž sa uskutočnila sa pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

Najväčšie zastúpenie mali na súťaži kaderníci. Naši žiaci reprezentovali školu hneď v dvoch kaderníckych kategóriách – Bianka Kulichová v súťaži Trend cut Natália Laurová tvorila Komerčný svadobný účes.  Obidve dievčatá dôstojne reprezentovali svoj odbor. Bianka si odniesla zo súťaže striebornú trofej.

Veľmi príjemným bolo stretnutie majstrov odborného výcviku s našimi bývalými žiakmi, dnes už vysoko cenenými a uznávanými odborníkmi Seanom Kasumovičom a Tomášom Didim.

Dievčatám aj majstrom odborného výcviku, ktorí ich pripravovali, ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme k úspechom.

Zlaté nožnice 2022 –  pocta vizážistom

7. ročníka tejto celoštátnej súťaže stredoškolákov v odborných zručnostiach Skills Slovakia Zlaté nožnice sa 21. októbra 2022 zúčastnila aj zástupkyňa odboru kozmetik Alexandra Lehocká z IV.Z triedy.

Svoju modelku premenila za 60 minút na Pin-up girl. Jej styling a líčenie bolo ukážkou klasického štýlu 40.-50. rokov minulého storočia, s podčiarknutím prirodzenej krásy modelky,  so zvýraznenými červenými perami. Precízny mejkap a celkové zladenie modelky jej prinieslo 2. miesto.

Medzinárodného veľtrhu kozmetiky a kaderníctva INTERBEAUTY v Bratislave sa zúčastnili aj žiaci z rôznych  ročníkov odboru kozmetik. Nielenže načerpali množstvo inšpirácií a nových odborných poznatkov, ale stretli sa aj so známymi osobnosťami v oblasti krásy, napríklad s Beátou Baníkovou, Cynthiou Tóthovou, Luciou Gachulincovou Almaksus, Henrietou Potančokovou a inými.

Alexandre Lehockej aj majsterkám odborného výcviku, ktoré ju na súťaž pripravovali, ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme k úspechu.

Hotel Lux - výstava Kam na vysokú

Spojenie príjemného s užitočným. Takto jednoducho by sme mohli opísať náš krátky výjazd do Banskej Bystrice dňa 25. 10. 2022.

Predchádzala mu triedna akcia v Bratislave 5. 10. 2022, kde nás náš triedny Mgr. Mojžiš zobral na veľtrh vysokých škôl Gaudeamus – Akadémia. Tam sme mali príležitosť lepšie sa zorientovať v možnostiach, kde a za akých podmienok môžeme ísť študovať po ukončení strednej školy, hoci niektorí sme si predtým mysleli, že ďalej študovať nepôjdeme.

Hlavným impulzom na návštevu mesta pod Urpínom bola možnosť získať potrebné informácie a podporu na regionálnej výstave pomaturitného vzdelávania Kam na vysokú. Hotel Lux sa 25. 10. 2022 stal miestom prezentácie a vystúpenia viac ako 25 VŠ a fakúlt zo Slovenska a Čiech. Využili sme možnosť stretnúť sa so študentmi, absolventmi a zamestnancami vysokých škôl na Slovensku a v zahraničí, ktorí sa s nami podelili o skúsenosti z prvej ruky. Mnohí z nás sme načerpali všetky potrebné informácie od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity.

Keďže sme však ešte stále študentmi študijného odboru so zameraním na poskytovanie služieb v oblasti hotelierstva a gastronómie, využili sme možnosť zoznámiť sa s históriou a službami Hotela Lux, ktorý bol miestom konania výstavy Kam na vysokú.

Odborný výklad sme si vypočuli od Mgr. Michaely Kvalichovej, riaditeľky hotela, ktorá nám venovala hodinku zo svojho nabitého pracovného programu.

Komentovaná prehliadka nám priniesla množstvo zaujímavých a adresných informácií. Najviac si však ceníme dobre mienené rady od pani riaditeľky, ktorá je s hotelom spätá od svojho útleho detstva.  Z jej výkladu sme si, okrem iného, odniesli veľmi dôležitý odkaz pre všetkých mladých ľudí pracujúcich v budúcnosti v oblasti hotelierstva a gastronómie. Pani Kvalichová nám svojim úprimným a pútavým výkladom pripomenula, že pokora, húževnatosť, pracovitosť, dôslednosť a ambície by mali ísť ruka v ruke s profesionalitou a ľudskosťou. Niektoré z vyššie uvedených hodnôt dokážeme získať počas štúdia, ale pre niektoré treba podporu rodiny a najbližších. Zostávajúce mesiace štúdia chceme preto využiť čo najlepšie s cieľom osvojiť si čo najviac zručností a uplatniť rady prednášajúcej do profesionálneho života.

Za fotodokumentáciu k našej akcii ďakujeme nášmu spolužiakovi Radkovi Melicheríkovi, pani riaditeľke školy za možnosť sa akcie zúčastniť, Mgr. Lúštikovej a triednemu Mgr. Mojžišovi za vybavenie akcie a ochotu ísť s nami

žiaci a žiačky V.H triedy

 

Spoznali sme najluxusnejšie hotely na Slovensku

Našim žiakom odboru hotelová akadémia, učiteľom odborných predmetov i majstrom odbornej výchovy bolo umožnené spoznať formou prezentácie najluxusnejšie hotely na Slovensku. 24. októbra 2022 sa v Divadelnej  reštaurácii vo Zvolene zúčastnili zaujímavého stretnutia s pánom Michalom Bursíkom, personálnym manažérom pre sieť hotelov na Slovensku.

Pán Bursík predstavil jeden z najluxusnejších hotelov Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel v Bratislave, vlastnený a manažovaný spoločnosťou Best Hotel Properties, a.s. Hotel za posledné roky prešiel mnohými zmenami. Od septembra 2016 je zaradený do svetoznámej siete Marriott International a ponúka služby pre tých najnáročnejších klientov. Všetci prítomní získali bohaté informácie z oblasti hotelierstva. Určite ich zaujali a motivovali myšlienky p. Bursíka: ,,Hotelierstvo chápeme ako životné poslanie a satisfakciu. Uspokojenie potrieb náročných hostí je nikdy nekončiacim príbehom. Funguje stará známa pravda- cieľ je cesta, ktorou ideme, ako fungujeme a ako sa dennodenne obohacujeme.“

Veríme, že naši žiaci hoteláci sa dali vtrhnúť do hotelierskeho sveta a spoznali chod tak úspešných a luxusných hotelov na Slovensku. Možno raz ich kroky povedú práve tam.

Uhádni a spoznaj profesiu v zmysle kódu RIASEC

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen v rámci poradenstva pre voľbu povolania zorganizoval 20. 10. 2022 aktivitu pre žiakov 9.  ročníkov ZŠ, ktorí sa rozhodujú pre svoje budúce povolanie. Prvou časťou aktivity bolo vyhodnotenie dotazníka, ktorý im mal odhaliť, aký sú profesijný typ.

Druhou časťou aktivity bola súťaž  medzi ZŠ, ktoré sa zúčastnili stretnutia. 5-členné družstvá mali podľa indície a otázok odhaliť, akú profesiu vykonáva respondent. Jednotlivé profesie zastupovali kód RIASEC. Mali uhádnuť profesiu kriminalistu, colného deklaranta, rozhlasového moderátora, inštruktora fitnesu, prekladateľa do braillovho písma a organizátora spoločenských podujatí.

Mgr. Straková a Ing. Grajciar v rámci stretnutia, ktorého sa tiež zúčastnili, poskytli žiakom a výchovným poradcom informácie o štúdiu a odboroch, ktoré si môžu zvoliť, ak sa rozhodnú študovať na SOŠ HSaO na Podborke.

Exkurzia v Martine

Dňa 20.októbra 2022 žiaci z III.A a III.Z triedy  navštívili v rámci literárno-dejepisnej exkurzie Dom Jozefa Cígera Hronského, Maticu slovenskú a Národný cintorín v Martine. Expozícia Jozef Cíger Hronský Život bez oddychu je umiestnená v autentických priestoroch spisovateľovho domu a sprístupňuje prostredníctvom originálnych dokumentov život a dielo jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej literatúry, správcu Matice slovenskej a predsedu Zahraničnej Matice slovenskej. Písomné, obrazové a vecné pamiatky privezené z Argentíny, krajiny jeho posledného pobytu, predstavujú Jozefa Cígera Hronského aj ako technického kresliča, projektanta, ale hlavne výtvarníka, ktorý počas svojho života v zahraničí významne uplatnil svoj výtvarný talent.

Žiaci si mohli pozrieť aj 1. budovu Matice slovenskej, ktorá je od roku 1962 národnou kultúrnou pamiatkou, a oboznámiť sa s dejinami a poslaním tejto celonárodnej slovenskej kultúrnej ustanovizne. V závere exkurzie navštívili Národný cintorín v Martine, ktorý je miestom posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života. Martin  ako miesto Národného cintorína nebol vybraný náhodne, v 19. storočí bol totiž strediskom slovenskej kultúry.

Timravina studnička 2022

„ Literatúra poskytuje nekonečný priestor pre tvorivosť a dáva voľnosť duši.“

V októbri sa študentky II.A, Daniela Fáberová a Simona Ďuricová, zúčastnili regionálnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy, ktorá nesie meno významnej slovenskej spisovateľky a veľkej kritičky slovenskej dediny - Boženy Slančíkovej-Timravy.

Cieľom súťaže je v mládeži vzbudiť vzťah k slovenskej literatúre a objavovať krásy umeleckého prednesu.

Naše recitátorky nesklamali, predovšetkým Daniela Fáberová, ktorá sa umiestnila  vo svojej kategórii na II. mieste.  Do celoslovenskej súťaže však postupuje iba víťaz  z každej kategórie.

Daniele gratulujeme a veríme, že budúci rok dosiahne na víťazný stupienok.

Literárna a dejepisná exkurzia do Banskej Bystrice

„História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias.“ Cicero

 

13.októbra 2022 sme pripravili zaujímavú exkurziu, ktorej sa zúčastnili študenti II.G a III.G triedy.       Navštívili sme Štátnu vedeckú knižnicu, v literárnom múzeu študenti absolvovali prednášku o štúrovskej generácii. V rámci nej sa dozvedeli nielen o literárnej činnosti štúrovcov, ale aj o ich významnej úlohe pri formovaní slovenského národa a práve preto môžeme štúrovskú generáciu považovať za najvýznamnejšiu generáciu, ktorá patrí ku skvostom nášho národa.

Z vedeckej knižnice sme sa presunuli do Múzea SNP, kde si študenti pozreli expozíciu, ktorá zachytáva dejiny Slovenska od 1. svetovej vojny až po významný medzník v našich dejinách, akým je SNP.

Vďaka prednáške a návšteve Múzea SNP si mali študenti možnosť doplniť vedomosti, ktoré si osvojili na hodinách literatúry a dejepisu.

Design by: www.diablodesign.eu