SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Poznáme víťazov súťaže Matematický klokan 2022

Naša škola sa každoročne zapája do najväčšej medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Aj tento rok si v nej zmeralo „silu svojej logiky“ 25 našich žiakov so zvyškom Slovenska. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Sedemnásti žiaci 1. a 2. ročníka v kategórii Kadet a ôsmy žiaci 3. a 4. ročníka v kategórii Junior. A výsledok najmä jedného z nich nás veľmi milo prekvapil.

Víťazom Kategórie Kadet sa na našej škole stal Filip Harík z I.O, ktorý bol lepší ako 99% žiakov zapojených do tejto kategórie medzi Strednými odbornými školami na Slovensku. S vynikajúcimi výsledkami sa na 2. a 3. mieste umiestnili Roman Šuchma z II.H a Iveta Chovancová z II.Z.

V kategórii Junior získal prvenstvo Filip Vargovský z III.H. Za ním nasledovali na 2. mieste Marco Fürješ z III.H, Adam Orovnický zo IV.H spolu s Katerynou Shepa z III.H spoločne obsadili 3. miesto.

Naším úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a veríme, že o rok budú mať opäť chuť súťažiť. Ich snahu náležite ocenila aj p. riaditeľka PaedDr. Helena Hrnčiarová, ktorá spolu s p. zástupkyňami a koordinátorkou súťaže PaedDr. Erikou Popikovou odovzdali súťažiacim ceny v podobe knižných poukážok.

 

Súťaž  EXPERT geniality  show

„ Úspech obvykle sprevádza tých, ktorí majú chuť sa do niečoho pustiť, a nie tých, ktorí o všetkom dlho uvažujú a váhajú.“ 

Herodotos

11.mája 2022 sme vyhodnotili vedomostnú súťaž EXPERT geniality show, ktorá sa uskutočnila na našej škole v decembri, ale výsledky sme sa dozvedeli až minulý mesiac. Tohto roku sme sa kvôli pandemickej situácii zapojili do online formy súťaže a návrat našich študentov bol úspešný. Študenti si sadnú do lavíc, aby si so svojimi rovesníkmi z celého Slovenska zmerali sily.

Tohtoročnej súťaže sa opäť zúčastnilo 30 „expertov“ z prvého až piateho ročníka štvorročných odborov a hotelovej akadémie. Súťažilo s a v dvoch kategóriách.

Každá zvolená téma sa vyhodnocuje zvlášť, ale zároveň sa vyhodnocuje umiestnenie v obidvoch témach a študent, ktorý sa umiestni do stého miesta, získa titul TOP EXPERT.

Návrat do súťaže bol úspešný. Máme 5 úspešných  „expertov“, čo znamená, že sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka v jednotlivých vedomostných témach. Chvályhodné je, že sa všetci v jednej z vybraných kategórií umiestnili do 100-ho miesta.

Máme tiež TOP EXPERTA a sme radi, že je to študentka Nina Martina Ivaničová, ktorá prebrala žezlo od nášho TOP EXPERTA  Martina Jambricha.

Osobitne gratulujeme nášmu TOP EXPERTOVI a zároveň gratulujeme všetkým EXPERTOM. Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, prajeme, aby sa nevzdávali a zapojili sa do EXPERTA aj budúci školský rok.

Motivovali sme sa barmanom

Dňa 19. mája 2022 sme so skupinou žiakov z odboru hotelová akadémia mali možnosť zúčastniť sa zaujímavého školenia, ktoré sa nieslo v duchu barmanského života. Svoje skúsenosti nám  zveril pán Stanislav Harciník.

Pán Harciník pracoval v El Gaucho, Ice Bare v Cuba Libre. Spolupracoval na koncepte v SPIN Coctail Bare a Sexi Dog. Stál pri zrode The Velvet, spolupracoval s Michalom Trizuliakom, ktorý mal na neho výrazný vplyv. Jeho cesta viedla do bratislavského Mirror Coctail Baru v hoteli Carlton, kde zastupuje pozíciu šéf barmana a zároveň sa stal odborným riaditeľom najuznávanejšieho printového média pre barmanov Bar Magazine – Thinking about Drinking. Našim hotelákom poskytol životné rady: ,,Byť profesionálom je v podstate výsledok vášho prístupu k práci a životu, kedy vaše vlastné nastavenie je základným kameňom toho, ako sa môžete vo svojej kariére posúvať vpred a ako môžete budovať nielen svoje meno a jeho hodnotu, ale zároveň akúkoľvek značku či projekt okolo vás.“

Oboznámili sme sa s jeho knihou THE COCTAIL BALANCE a odniesli sme si cenné  a zaujímavé poznatky z tak zaujímavého odboru, ako  je barmanstvo.

Veríme, že sa s pánom Harciníkom ešte stretneme na ďalších školeniach, poprípade ,,ochutnáme“ jeho druhú knihu.

Putovný pohár riaditeľky školy

Po dvojročnej prestávke spôsobenej covidom sa opäť na našej škole uskutočnil tradičný medzitriedny volejbalový turnaj o pohár riaditeľky školy.
Do turnaja sa prihlásilo 9 tried: 1.A, 1.G, 1.O, 2.A, 2.H, 3.A, 3.H, 4.G, 5.H. Hralo sa v dvoch skupinách systémom každý s každým, prví dvaja zo skupiny postúpili do semifinále a hrali o finále, resp. tretie miesto.
Spolu sa odohralo 21 stretnutí (!!), do semifinále medzi štyroch najlepších nakoniec postúpili 1.O-3.H a 5.H-4.G
Finále na veľmi slušnej  úrovni a s kvalitnými výkonmi sa nakoniec odohralo medzi triedami 1.O a 5.H, kde prváci nakoniec trochu netradične dominovali nad vekovo skúsenejšími a získali tak putovný pohár.
Na treťom mieste skončila trieda 3.H, ktorá zdolala 4.G
Športu zdar!

Ekonomickú olympiádu na Slovensku organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Do aktuálneho 5. ročníka Ekonomickej olympiády sa zapojilo rekordných 11 300 študentov, čo je v porovnaní s minulým rokom nárast takmer o tretinu. Do krajských kôl sa prebojovalo 540 súťažiacich, ktorí aj tento rok absolvovali testovanie online. Medzi túto úspešnú skupinu žiakov z celého Slovenska sa z našej školy prepracovali:

3.A OA – Madarászová, Onušková, Palacka,

4.A  OA – Suchý.

Najlepšie sa podarilo popasovať sa s otázkami krajského kola Miroslavovi Palackovi z 3.A, ktorému gratulujeme k peknému 18. miestu.

O tom, že zapojiť sa do súťaže má význam svedčí to, že úspešní riešitelia majú možnosť byť prijatí na prvý stupeň vysokoškolského štúdia na niektoré vysoké školy ekonomického zamerania: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre .

https://ekonomickaolympiada.sk/wp-content/uploads/2022/04/BB_poradie.pdf