SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Maturita a ZS 2020

MATURITA A ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2020

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa ruší

Priebežne sledujte webstránku školy, ministerstva školstva a www.ucimenadialku.sk/terminy/

Informácie pre maturantov nespokojných s výslednou známkou po spriemerovaní...

 

 

 

Informácie priebežne aktualizujeme... 

Dokumenty na stiahnutie

Webová stránka NUCEM Maturita 2020

Zakladné informácie k MS 2020 >>>NUCEM<<<

Sprievodné informácie o MS 2020 na SOŠ >>>NUCEM<<<