SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

MS a ZS 2024

Priebežné informácie k organizácii Maturitných skúšok a Záverečných skúšok 2024

 

 

Pokyny pre školských koordinátorov nájdete TU.

 

DOKUMENTY

Webová stránka NUCEM Maturita

Pokyny na vyplňovanie OH 2024

Vzor - Odpoveďový hárok CUJ B1 - krížik

Vzor - Odpoveďový hárok CUJ B1 - pero

Vzor - Odpoveďový hárok CUJ B2 - krížik

Vzor - Odpoveďový hárok CUJ B2 - pero

Vzor - Odpoveďový hárok SJL - krížik

Vzor - Odpoveďový hárok SJL - pero

 

INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV

 

Loading...

ZOZNAM ŽIAKOV NA EČ a PFIČ

Loading...