SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok

pre školský rok 2023/2024

 

Kód + názov odboru

Počet voľných miest

6446 K kozmetik

5

6444 K čašník, servírka

1

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

3

6317 M obchodná akadémia

2

6442 K obchodný pracovník

9

2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín

6

2964 H cukrár

1

 

Prijímacie skúšky  sa budú konať dňa 20.06.2023. Prihlášku na 2. kolo prijímacích skúšok pošlite (cez Edupage, e-mailom, poštou) najneskôr do 16.06.2023.

V prípade potreby nás kontaktujte na tel. č. 045/5244423, 0917 414 812.

 

„Len raz za 780 rokov“

Tak znelo heslo podujatia V objatí hradieb, ktoré realizačne pripravila p. Miľanová, referent pre starostlivosť a obnovu pamiatok a pamätihodností, spolu s p. Bérešom.

V piatok, 26. mája sa v rámci osláv 780. výročia obnovenia mestských privilégií obyvatelia Zvolena spojili do „živej reťaze“. Aj my sme sa spolu so 110 žiakmi a 5 pedagógmi pridali k nim a symbolickým chytením sa za ruky vytvorili ľudskú reťaz vedúcu obvodom historických mestských hradieb od Európy SC po Zvolenský zámok a späť. Cieľom akcie bolo ukázať súdržnosť Zvolenčanov, pripomenúť si hradby ako jednu z hlavných mestských výsad a tiež zapísať sa do slovenskej knihy rekordov.

Podmienkou získania rekordu bolo  vytvoriť spojenie okolo hradieb (2,75 km) a zotrvať v ňom minimálne 5 minút bez prerušenia. Na všetko dohliadal inšpektor rekordov a zakladateľ Knihy slovenských rekordov Igor Svítok, ktorému pomáhala aj videodokumentácia z dronov a lietadla.

Podarilo sa.  Sme radi, že aj my sme mohli prispieť  k vytvoreniu slovenského rekordu. Toto podujatie spojilo zvolenské školy a aj bežných  Zvolenčanov. Všetci sme ukázali súdržnosť a veľké srdce, ktoré v budúcnosti pomôžu nášmu mestu ďalej rásť.  

 

Exkurzia do pražiarne kávy CaffeOro

Patríte medzi milovníkov tmavého voňavého nápoja s povzbudivými účinkami? Áno, reč je o káve. Keďže hoteláci ju pripravujú a servírujú, obchodní pracovníci predávajú, vybrali sme sa 30. mája spoločne na exkurziu do pražiarne CaffeOro vo Zvolene. Je to najstaršia rodinná pražiareň na Slovensku. Kvalitnou kávou zásobujú zákazníkov už 30 rokov. Svoje remeslo stavajú na vášni, rodinnom zázemí a odborných znalostiach.

Od pani majiteľky Ivany Mišutkovej sme sa dozvedeli  mnoho nových zaujímavých informácií o pestovaní, druhoch, zbere, spracovaní  kávy. Proces praženia nám podrobne vysvetlil a ukázal pán majiteľ Ján Križan. Nakukli sme do skladu kávy, ohmatali zrnká rôznych druhov a rozplývali sa nad jej jedinečnou vôňou.

Čerešničkou na torte bola vlastnoručná príprava tohto lahodného moku. Žiaci si odskúšali prácu s profesionálnym kávovarom a pripravili aj ochutnali rôzne druhy nápojov z kávy. Niektorí využili možnosť potešiť svojich blízkych zakúpením tejto kvalitnej a chutnej zrnkovej kávy.

Žiaci 2.H a 2.O

Ing. Setteyová a Mgr. Weissová

FOURFEST 2023 A NAŠE VÝHRY

Aká by mala byť vaša vytúžená dovolenka? Aktívna, exotická, domáca,  pohodová, luxusná?  

Práve MOJA  VYTÚŽENÁ DOVOLENKA bola ústrednou témou 14. ročníka medzinárodného festivalu krajín V4  FOURFEST- EUROAKADEMIK GASTRO 2023, ktorý sa konal 18.5.2023. Tradičná súťaž organizovaná Banskobystrickým samosprávnym krajom a SOŠ hotelových služieb v Rimavskej Sobote bola aj tento rok  zaujímavým súťažným aj kultúrnym podujatím. Zúčastnilo sa jej takmer 170 súťažiacich z 36 škôl zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Súťažili v rôznych oblastiach a kategóriách. Našu školu reprezentovali viacerí žiaci a zapojili sa hneď do niekoľkých disciplín.

Boli všade a žali úspech za úspechom. A tu sú výsledky. 

V odbore KUCHÁR nás reprezentoval žiak III.H triedy Roman Šuchma. Jeho úlohou bolo v časovom limite  60 minút pripraviť moderné jedlo pre dve osoby, kde základnou povinnou surovinou bol filet z lososa o hmotnosti 200g. Okrem základnej suroviny bolo povinnosťou použiť olej značky JUVAMED.  Hodnotiaca komisia bola zložená z odborníkov z  praxe. Kritériá hodnotenia boli prísne, veď predsa kvalita tepelnej  úpravy je základom spokojnosti hosťa. Predmetom záujmu hodnotiacej komisie bolo využitie moderných  pracovných postupov a kulinárskych úprav. Roman pod prísnym dohľadom certifikovaných komisárov si počínal veľmi dobre. Spomedzi 21 súťažiacich sa umiestnil v zlatom pásme a nakoniec bol vyhlásený aj ako absolútny víťaz súťaže

V súťaži SOMELIÉROV, ktorej odborným garantom bola Asociácia someliérov Slovenskej republiky a sponzorom súťaže Víno Matyšák, súťažilo 10 mladých someliérov  z piatich škôl zo Slovenska. Nás zastupovali Viktória Bariaková z triedy V.H a Martina Štefková z triedy III.H. Súťaž bola rozdelená na 2 časti. Prvá časť pozostávala z písomného testu, ktorý obsahoval otázky z vinárskeho zákona a z vedomostí, ktoré majú žiaci ovládať z učebných osnov hotelových akadémií.  Druhá časť bola praktická a žiaci preukazovali svoje zručnosti pri stole hosťa, čiže dekantáciu červeného vína v časovom limite 8 minút. Pri každom súťažiacom hodnotili zručnosti dvaja porotcovia. Do finále postupovali prví štyria súťažiaci, ktorí dosiahli najlepšie výsledky z písomnej a praktickej časti.  Finále pozostávalo zo servisu šumivého vína. Žiaci mali na prezentáciu, servis a dodržiavanie pravidiel pri servírovaní časový limit 6 minút. Veľmi pekné výsledky dosiahla Viktória Bariaková, ktorá sa prebojovala až k otváraniu šumivého vína a zo štyroch finalistov obsadila krásne 2. miesto.

            V súťaži BARISTA za naše farby medzi 20 súťažiacimi bojovali  žiaci zo IV. H, a to  Marco Furješ, Timotej Rudík a Michaela Hanesová. Súťažiaci mali 10 min. na prípravu pracoviska. V priebehu ďalších 10 min. mal každý súťažiaci pripraviť a predložiť dvom chuťovým komisárom 2 espressa, 2  cappuccina, 2 rovnaké voľné nápoje podľa vlastného výberu inšpirované Mojou vytúženou dovolenkou. Povinou ingredienciou bol sirup od spoločnosti Vlčie sirupy. Ostatné ingrediencie už boli na kreativite súťažiacich. Každého súťažiaceho pri príprave nápojov sledovala a hodnotila technická komisia. Hodnotila sa technika baristu pri práci s kávovarom a mlynčekom, správne extrahovanie a objem  espressa, spôsob speňovania mlieka, čistota a hygiena na pracovisku, organizácia práce, dodržanie časového limitu. Chuťová komisia hodnotila kvalitu pripravených nápojov, vyváženosť chuti, harmóniu, arómu, použitú techniku, kreativitu, vystupovanie, slovnú prezentáciu nápoja. Všetci traja podali veľmi dobrý výkon, Michaela získala cenu za najlepšie klasické cappuccinoMarco sa celkovo sa umiestnil na prvom mieste. 

V súťaži BARMANOV ukázal svoje zručnosti náš Radko Melicherík, žiak triedy V.H.   Jeho úlohou bolo namiešať štyri porcie nápoja s použitím povinných ingrediencií - Nicolaus Chocolate vodka a produkt Giffard od spoločnosti St.Nicolaus - v časovom limite 7 minút.  Pri  hodnotení porotcovia prideľovali body za hygienu, presnosť, techniku, chuť, celkový dojem a servis nápoja. Radko si meral svoje sily  s 20 mladými barmanmi Slovenska a Českej republiky.

Neprišiel domov s medailou, ale určite nadobudol  nové inšpirácie a vedomosti v oblasti miešania nápojov, dekorácie a servisu.

V odbore ČAŠNÍK nás zastupovali Štefánia Kremnická  a Barbora Ľuptáková z triedy  IV.H. V časovom limite 90 minút mali dvojčlenné družstvá  pripraviť slávnostnú tabuľu s rovnomennou tematikou celého festivalu Moja vytúžená dovolenka. Slávnostná tabuľa pozostávala z kuvértu pre 2 osoby. Súčasťou súťaže bola aj ústna obhajoba. Hodnotil sa celkový vzhľad a osobná hygiena súťažiacich, správnosť zostavenia menu, správnosť zvoleného inventára a celkový vzhľad tabule. Dievčatá  podali veľmi dobrý výkon, no neumiestnili sa. Súťažilo 32 súťažiacich zo 16 rôznych odborných škôl z celého Slovenska a Poděbrad.

Z odboru KADERNÍK  to boli  Samuel Illeš z triedy II.M a Kristína Kuchárová z triedy III.M.  Kristína česala dámsky koktailový účes na leto-drdol. Bol ako  stvorený na večerné posedenie v príjemnej spoločnosti. Hoci sa neumiestnila na pódiu, v konkurencii 20 súťažiacich  obstála veľmi dobre. Samo tvoril módny pánsky športový účes. Spomedzi desiatich súťažiacich si za svoj  výkon odniesol bronzovú medailu.

Súťažiaci v odbore KOZMETIK museli zvládnuť večerné líčenie na letnú párty. Výkony súťažiacich hodnotili medzinárodne uznávaní odborníci - Alexander Sokolov, Renáta Lenčéšová a iní. Školu reprezentovala Romana Kiapešová z triedy IV.Z. Svoju modelku Alexandru premenila na  dokonale upravenú   femme fatale, ktorá by zaujala na ktorejkoľvek párty. Romanina práca, jej originalita, prevedenie a precíznosť, očarili aj porotu a Romana si z Rimavskej Soboty odniesla ocenenie za 1. miesto.

Podujatie FOURFEST prekročilo svojím rozsahom hranice regiónu a spojilo  odborné školy krajín V4. Sme radi, že naši žiaci obstáli medzi konkurenciou a ukázali svoje zručnosti. Všetka sláva patrí víťazom, ale aj žiakom bez umiestnenia. Účasť na súťažiach posúva k vyššej odbornosti všetkých.

Za kvalitnú reprezentáciu školy ďakujeme súťažiacim, ale aj majstrom odborného výcviku za obetavosť, s akou sa žiakom venujú počas štúdia.    

Bratislava – Mirror Hospitality Expo 2023

Dňa 19.5.2023 sa v priestoroch Radisson Blu Carlton Hotel v  Bratislave konalo medzinárodné gastronomické podujatie. Školenia sa zúčastnili pedagógovia a žiaci z rôznych škôl zo Slovenska a Čiech. Z našej školy sa školenia zúčastnili dvaja pedagogický zamestnanci Mgr. Lipnická Jana, Bc. Kovačiková Lenka a žiaci Hanesová Michaela zo 4.H a Štefková Martina z 3.H . Prednáška bola zameraná na baristiku, ktorou nás previedol Maroš Petrikovič a prednáškou v servise pokračoval Ľuboš Rácz. Cieľom školenia bolo predstavenie programu, zoznámenie sa s fungovaním v barovom biznise, priblíženie ako pracujú tie najlepšie bary u nás a ako motivujú žiakov aby zostali pracovať v tomto odbore. Školenie ukončil prednáškou somelier najlepšej reštaurácie na Slovensku Peter Lunter. Zo školenia sme odišli s veľmi príjemným pocitom z dobre zorganizovaného dňa. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií ktoré budeme uplatňovať v pedagogickej práci na odbornom výcviku aby naši žiaci mohli reprezentovať školu na barmanských, baristických a somelierskych súťažiach.

Kovačiková Lenka

Matematický klokan 2023 - vyhodnotenie

Dňa 27. marca 2023 sa na našej škole konala súťaž Matematický klokan. Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete. Súťaže sa zúčastnilo 29 žiakov  našej školy. Súťažili v dvoch kategóriách. Pätnásti žiaci prvého a druhého ročníka v kategórii Kadet a štrnásti žiaci tretieho a štvrtého ročníka v kategórii Junior. Žiaci v súťaži riešili 24 úloh zameraných na celú oblasť matematiky, ako je pravdepodobnosť, kombinatorika, logika,...

Víťazom kategórie Kadet sa na našej škole stala Aneta Paľková z II.Z, za ňou na 2. mieste sa umiestnila Júlia Tuhárska z II.A a na 3. mieste Sofiia Riabtseva, rovnako z II.A.

V kategórii Junior získala prvenstvo Simona Kostúrová z IV.A, v tesnom závese za ňou s rozdielom jedného bodu druhé miesto obsadili Vitalii Borets z III.A a Roman Šuchma z III.H.

Našim úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a veríme, že o rok sa s rovnakou chuťou popasujú s náročnými úlohami.

Design by: www.diablodesign.eu