SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Podborka má talent

Dňa 23.10.2018 sme tradične po roku privítali v kine Podborová našich prvákov pri príležitosti slávnostnej imatrikulácie, ktorá sa niesla v znamení hesla známej televíznej show – v našom podaní pod názvom Podborka má talent!

Po privítaní poroty, ktorá hodnotila zvládnutie jednotlivých disciplín a spečatení imatrikulačného sľubu, sa za podpory a potlesku spolužiakov z vyšších ročníkov pustili naši prvácki aktéri do plnenia pripravených úloh. Úspešnejší boli odmenení sladkosťami a dievčatá aj balíčkami s kozmetickými prípravkami, nuž a tí, ktorým sa veľmi nedarilo, bohužiaľ, museli prijať menej príjemnú “odmenu“.

Neistota, strach, ale aj smiech a zábava sú neodmysliteľnou súčasťou KABU. Dúfame, že aj napriek rôznym “nemilým“ úlohám nebol tento deň traumatizujúci, ale naopak, žiaci odchádzali domov s nezabudnuteľnými zážitkami.

Pripraviť zodpovedne akékoľvek podujatie nie je jednoduché, predovšetkým ak chceme zosúladiť rôzne predstavy a zrealizovať ich tak, aby sme boli s výsledkom všetci spokojní. Veríme, že sme to zvládli a presvedčili sa najmä o tom, že aj na našej škole máme talentované deti v rôznych oblastiach.

Váš organizačný tím KABU

FOTOGALÉRIA NA FB 

Študentská kvapka krvi 2018

„Ten život možno nazvať dobrým, v ktorom dobré skutky tak husto nasledovali, že nebolo medzi nimi medzery.“  Marcus Aurelius

 

Na našej škole sme v rámci Študentskej kvapky krvi robili dobré skutky 22. 10. 2018. Robili sme ich pre ľudí, ktorí bojujú s vážnym ochorením, alebo potrebujú ten najvzácnejší dar pre človeka - nenahraditeľnú červenú tekutinu - ľudskú krv. Symbolická červená kvapka, ktorá však robí zázraky – zachraňuje život.

Tohtoročná Študentská kvapka sa konala už 24-krát, jej hlavným heslom bolo: „Nevyhováraj sa a príď aj ty darovať krv!“   Jej cieľom je získať prvodarcov z radov študentov. Nám sa tohto roku podarilo získať 7 študentov - prvodarcov,  11 študentov sa do kresla vrátilo už druhý alebo tretíkrát.

Mobilného odberu sa zúčastnilo celkom 18  študentov – dobrovoľníkov. Tiež sa pre študentov stávajú vzorom pedagógovia, ale aj nepedagogickí zamestnanci, ktorí rozširujú rady dobrovoľných darcov na našej škole. Pravidelne medzi nich patria: pani sekretárka Marta Haláková,  PaedDr. Andrej Jakubčin , Mgr. Iveta Straková a pán údržbár Vladimír Belaj.

Počas tohtoročnej Študentskej kvapky krvi urobili pracovníci transfúznej jednotky z Banskej Bystrice 25 odberov. Ostáva len veriť, že v tejto humánnej tradícii bude škola naďalej  pokračovať, pretože má možnosť v študentoch prebúdzať záujem o pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.    

Uvedomujeme si, že dobrovoľné darovanie krvi je skutočným „ darom života,“ ktorý môže zdravý človek poskytnúť chorým ľuďom.  A my veríme, že pre nás darcov je to len kvapka, pre druhého život.

 

Svet miešaných nápojov - Barmanský kurz

V októbri tohto školského roku v našej škole prebiehal barmanský kurz pre žiakov  gastro odborov. Kurz pozostával z teoretickej i praktickej prípravy žiakov. Žiaci mali možnosť sa zoznámiť s novými trendmi v miešaní nápojov, ako i spoznať nové suroviny na ich prípravu. Jednotlivo si ich pripravovali a zároveň i degustovali. Takto si osvojili a upevnili nové vedomosti i zručnosti v oblasti mixológie.

Na záver kurzu každý žiak musel zvládnuť písomnú i praktickú skúšku. Po zvládnutí oboch častí  si prevzal certifikát o absolvovaní barmanského kurzu, tým sa stal kvalifikovaným odborníkom v oblasti mixológie.

Design by: www.diablodesign.eu