SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010
546 - ZÁKON z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

>> CENTRÁLNY REGISTER faktúr a objednávok BBSK <<

(NOVÝ PORTÁL IČO organizácie 37890115, od 1.2.2018)

 

>> CENTRÁLNY REGISTER faktúr a objednávok BBSK <<

(je potrebné zadať IČO organizácie 37890115, do 1.2.2018)

 

 

>> CENTRÁLNY REGISTER zmlúv, crz.gov.sk <<

(od 1.4.2022)