SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Prijímacie konanie

PRIJÍMACIE KONANIE 2022/2023

EDUID ŠKOLY: 100010913

 

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.pdf

Prihláška na strednú školu - >>> tlačivo v pdf formáte<<<

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka - >>> tlačivo v pdf formáte<<<

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka - >>> tlačivo vo formáte word<<<

 

>>> ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA <<<

 

PRIJÍMACIE KONANIE v nasledujúcom školskom roku 2023/2024

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024.pdf