SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

VIETE KRITICKY ROZMÝŠĽAŤ? A čo tak ROZLÍŠIŤ HOAX OD PRAVDY?

V dnešnej dobe prijímame z každej strany obrovské množstvo informácií. Stretávame sa s rôznymi argumentami.  Na internete sa šíri veľa falošných správ, ktoré majú tisíce zdieľaní. Rôzne média interpretujú tú istú udalosť úplne rozlične. Viete sa v tomto  informačnom neporiadku zorientovať?

Mať kritické myslenie, vedieť zhodnotiť dôveryhodnosť zdrojov, overiť si informácie a odhaliť argumentačné fauly a logické chyby – to sú nevyhnutné zručnosti v 21.storočí.

V Slovenskej debatnej asociácii pripravili kvíz s 3 úrovňami a otvorenou možnosťou argumentovať, ktorý bol súčasťou Olympiády kritického myslenia – OKM. V Banskobystrickom kraji sa olympiády zúčastnilo cca 100 žiakov (z gymnázií a troch odborných škôl) v dvoch kategóriách.  

Z našej školy to bolo 9 žiakov z 1.O, 1.H, 4.H, 3.H. Ako všetci zhodnotili po súťaži - nebolo to vôbec ľahké. Napriek tomu si vybojovali pekné miesta. Osobitne chceme zablahoželať Timotejovi Rudíkovi (3.H) za 11. miesto v druhej kategórii a Filipovi Haríkovi (1.O), ktorý s počtom bodov 72 obsadil v prvej kategórii 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo do Bratislavy.

 

A ak si aj vy chcete vyskúšať, aké máte kritické myslenie, kliknite na   https://okm.sk/kurzy/quiz/#/ a spustite krátky testík.

Slovenčina naša krásna

             Deň 31.marec 2022 bol pre našich žiakov a slovenčinárov veľmi významný. Uctili sme si náš krásny jazyk na školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka. Pripomenuli sme si ňou takisto 21. február - Medzinárodný deň materinského jazyka. Na 6. ročníku tejto súťaže sa stretlo 23 milovníkov slovenčiny. Svoje znalosti z jazyka a literatúry ukázali v testoch a svoje komunikačné schopnosti  zasa v rečníckom prejave. Na súťaži vládla príjemná atmosféra, súťažiaci mali na tvárach úsmev a spokojnosť.

Súperili medzi sebou prvé ročníky a druhé a tretie ročníky študijných odborov.

Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci:

I.ročník

 1. miesto- Júlia Tuhárska (I.A)
 2. miesto- Bibiána Ružičková (I.Z)
 3. miesto- Nikola Kútiková (I.A)

II. a III. ročník

 1. miesto- Simona Kostúrová (III.A)
 2. miesto- Sophia Blašková (III.A)
 3. miesto- Ľudmila Pálenkášová (II.H)

Nezaháľali ani ostatní. Až 54  žiakov sa zapojilo do Kvízu o slovenskom jazyku. Aj tu sme odmeňovali: Linda Schmidtmayerová (III.Z) získala kupón do školského bufetu, Viktória Brindzová (III.Z) a Martina Ivaničová (II.G) si zo súťaže odniesli balíčky s dobrotami. Najviac zapojených žiačok do kvízu bolo z I.Z, vyhrali balíček za najaktívnejšiu triedu.

Všetci súťažiaci  z našich  aktivít sa stretli na spoločnom odmeňovaní v klubovni školy. Odovzdávanie cien za účasť v Olympiáde sme spojili s odmeňovaním účastníkov školského kola prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.   

 

Všetkým víťazom i zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné slovenčinárske súťaže.  

Slovenčinári

Exkurzia v Štátnej vedeckej knižnici a Múzeu SNP v Banskej Bystrici

Marec je mesiacom knihy a pri tejto príležitosti sme navštívili Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici. V rámci exkurzie v literárnom múzeu sa žiaci I.A a II.A triedy zúčastnili programu pod názvom Štúrovci ako ich nepoznáte. Toto pásmo bolo venované trom spisovateľom-štúrovcom, významným literárnym osobnostiam mesta a regiónu, Samovi Chalupkovi, Andrejovi Sládkovičovi a Jánovi Bottovi.
Naša exkurzia pokračovala prehliadkou stálej expozície Múzea SNP v Banskej Bystrici, kde sa pod vedením lektorky múzea mohli žiaci oboznámiť s  politickými, vojenskými a spoločenskými udalosťami histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1945. Zároveň si mohli pozrieť jednotlivé exponáty, mapky názorne zobrazujúce dané obdobie, fotografie viažuce  sa k jednotlivým dejinným obdobiam, ako aj krátke autentické dokumentárne filmy na plazmových obrazovkách.

DEGUSTAČNÁ VEČERA - PRAKTICKÁ MATURITA

Po náročnom období, kedy boli brány reštaurácií zatvorené kvôli pandemickým opatreniami, môžu naši študenti konečne naživo a pred hosťami ukázať svoje zručnosti na praktických maturitách. Pripravili si pre nás päť zaujímavých tematických degustačných večerí s bohatým animačným programom. 
 •  25.4.2022 vás študenti prenesú do Las Vegas a predstavia  vo svojom menu okázalosť hotela Grand.
 •  26.4.2022 si pri hudbe a dobrom jedle môžete zaspomínať na šansoniérku Édith Piaf.
 •  27.4.2022 sa  hostia vrátia do 20. storočia a zažijú RETRO životný štýl na vlastnej koži .
 •  28.4.2022 sa účastníci večere zabavia na baníckom šachtágu.   
 •  29.4.2022 nás očarí vôňa, móda  a luxus Dioru a lahodného jedla.
 
Všetkým študentom držíme palce, aby sa im degustačné večere vydarili, hostia sa príjemne zabavili  a oni ukázali to najlepšie zo svojich zručností. 

  

 

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín 2021/22

Po krátkej prestávke v minulom roku vyučujúci SJL opäť zrealizovali školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, kde si nadšenci literárneho umenia zmerali sily v prednese poézie a prózy. Prvý termín sa uskutočnil už 24. februára, druhý o 14 dní neskôr. Zúčastnilo sa ich dokopy 7 žiakov rôznych ročníkov. I keď bol počet súťažiacich v porovnaní s minulosťou nižší, kvalita prednesu bola veľmi dobrá. Cenný bol aj záujem žiačok 1. A triedy Simony Ďuricovej a Daniely Fáberovej, ktoré získali druhé miesto. Zároveň je predpoklad, že v horizonte najbližších troch rokov budú svoj potenciál naďalej zvyšovať.

Veľkú nádej vkladali organizátori do Timoteja Rudíka, študenta 3. ročníka hotelovej akadémie. Nesklamal, práve naopak, okrem víťazstva v rámci školy získal aj 3. miesto na regionálnom kole vo Zvolene, ktoré sa konalo 24. marca. Samozrejme, tiež je predpoklad, že v budúcich rokoch sa opäť zúčastní rôznych recitačných súťaží.

Okrem spomenutých žiakov  na peknom druhom mieste skončili aj Paulína Štullerová z 2.Z a Maja Ondrík z 3. A .  Bronz získali Iveta Chovancová z 2.Z a Tamara Milová z 3. A .

Školské kolo v obidvoch termínoch sledovalo aj  niekoľko žiakov rôznych ročníkov, možno v budúcnosti nájdu odvahu aj tí, čo zatiaľ pozorovali recitujúcich len z publika.

Naše úspechy na GASTRO CUP 2022 Memoriál Jána Michnu

Svoj sľub napĺňame. Po úspechu v januári v Piešťanoch pokračujeme v súťažení a, samozrejme, aj v umiestnení sa na popredných miestach v gastro súťažiach.

18. marec 2022 bol úspešný pre odbor kuchár i cukrár. Tieto odbory nás reprezentovali na súťaži GASTRO CUP 2022 Memoriál Jána Michnu v Banskej Bystrici. Súťaž organizoval Banskobystrický klub kuchárov a cukrárov SZKC. Svoje skvelé zručnosti sme predviedli v kategórii cukrár junior a kuchár junior.

V kategórii cukrár junior nás zastupovala Lívia Hegedűšová, žiačka tretieho ročníka odboru cukrár. Jej úlohou bolo pripraviť 3 individuálne tanierové dezerty pre 1 osobu, pripravené ako studené a teplé jedlo. Hodnotila sa sezónnosť potravín, kombinácia surovín, rôznorodosť tvarov, kreativita, farebnosť, kvalita aplikovania, využitie v praxi, celkový dojem. Lívia výborne obstála a svojimi dezertmi Jarné prebúdzanie, Čokoládovo-karamelový dezert a Jahodový vánok získala zlatú medailu

V kategórii kuchár junior ukázal svoje zručnosti Dominik Bartók, žiak tretieho ročníka odboru hotelová akadémia. Jeho úlohou bolo v časovom limite 60 minút pripraviť dve porcie rovnakého moderného pokrmu, ktorý vychádza z gastronomických a kulinárskych tradícií Slovenska. Za  hlavnú surovinu  súťažného jedla organizátor určil jarné kuriatko v celku. Hodnotenie bolo náročné. Posudzovala sa kombinácia a sezónnosť použitých surovín, kreativita, zručnosť, nápaditosť, hygiena, príprava pracoviska, využitie surovín a cenová prístupnosť pokrmu. Spomedzi 9 súťažiacich sa náš žiak umiestnil na krásnom druhom mieste, získal striebornú medailu.

Zlatom a striebrom sme privítali jar na našej škole. Radi privítame ďalšie ocenenia za výbornú prácu našich žiakov a ich majstrov odborného výcviku.

Obezita – Týka sa aj nás?

Pri príležitosti svetového dňa obezity,  ktorý každoročne pripadá na 4. marec, sa žiaci prvého ročníka odboru Obchodná akadémia a MRCR zúčastnili besedy na tému Obezita pod vedením pani Gondášovej z RÚVZ.

Nadbytočná hmotnosť je vážny a rozšírený problém, ktorý sa dotýka viac než tretiny slovenskej populácie. Vplyv nadváhy a obezity na organizmus nemožno podceňovať, pretože zhoršujú kvalitu života a celkový zdravotný stav človeka. Často majú za následok vznik ďalších ochorení, ako je cukrovka 2. typu, hypertenzia, nádorové ochorenia. V diskusii žiaci preukázali svoje vedomosti o zdravom a nezdravom životnom štýle, zapájali sa prezentovaním svojich skúseností a názorov. Zúčastnili  sa merania percentuálneho množstvo tuku v našom tele pomocou tukomeru. Aj keď takýto prístroj doma určite nemáte, prvým pomocníkom na porovnanie našej hmotnosti a našej výšky je BMI index. Ten si vieme všetci vypočítať pomocou BMI kalkulačiek na internete. Získame predbežnú predstavu, ako to s nami vyzerá a zamyslieť sa nad naším životným štýlom. Obezita sa celosvetovo zaraďuje medzi civilizačné ochorenia a je len na nás, do akej miery sa nás bude dotýkať.

Valentín

V pondelok 14. februára 2022 sme oslávime sviatok lásky. Tento láskyplný deň sa niesol v romantickom duchu a začal hitparádou valentínskych pesničiek, ktoré sa šírili priestormi našej školy. Počas prestávok ponúkali naše spolužiačky Natka a Simča z I.A triedy valentínske koláčiky, z predaja ktorých poputuje krásna suma 43 eur pre detičky z Detskej onkológie v Banskej Bystrici. Svoju lásku, náklonnosť či sympatie mohli žiaci vyjadriť aj prostredníctvom valentínskych pozdravov. Tie boli následne doručené do rúk srdcu blízkym ľuďom.

Veríme, že sme spoločne v našej škole navodili krásnu romantickú atmosféru, odovzdanými valentínkami potešili srdiečka spriaznených duší a odovzdali kúsok lásky a dobra tým, ktorí to veľmi potrebujú.

"Na láske je najkrajšie to, že ju nikto nedokáže vysvetliť, ale predsa ju každý tak nádherne chápe."

Žiacka školská rada

Design by: www.diablodesign.eu