SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Erasmus+

Prebiehajúce projekty

1. Odborné zručnosti získané v zahraničí – krok k úspešnému štartu v profesii

 

Partneri:
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen (Slovensko)
IB Mitte gGmbH, Jena (Nemecko)
Besen66, Stuttgart (Nemecko)
Gärtnerhaus Grubhof GG, St. Martin bei Lofer (Rakúsko)
Genista research foundation, Rabat (Malta)

1. Marsascala(Malta) – 7 žiakov a sprevádzajúce osoby
2. Jena (Nemecko) – 15 žiakov a sprevádzajúce osoby
3. Stuttgart (Nemecko) – 2 žiačky
4. Lofer (Rakúsko) – 2 žiačky 

 

 

Ukončené projekty:

1. „Zahraničná odborná stáž – príprava na uplatnenie na európskom trhu práce.“

článok odkaz:

https://www.soshotel.sk/index.php/archiv-clankov/389-nasi-ziaci-opaet-na-malte-2019

 Partneri:
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen (Slovensko)
IB Mitte gGmbH, Jena (Nemecko)
Besen66, Stuttgart (Nemecko)
Gärtnerhaus Grubhof GG, St. Martin bei Lofer (Rakúsko)
Genista research foundation, Rabat (Malta)

1. Marsascala(Malta) – 01.08.2019 – 01.10.2019 - 7 žiakov a sprevádzajúce osoby
2. Jena (Nemecko) – 13.10.2019 – 13.12.2019 - 15 žiakov a sprevádzajúce osoby
3. Stuttgart (Nemecko) – 13.10.2019 – 13.12.2019 - 2 žiačky
4. Lofer (Rakúsko) – 02.02.2020 – 03.04.2020 - 2 žiačky  (kvôli ochoreniu COVID19 projekt            

                                   ukončený predčasne 16.03.2020)

2. „Etablierung des dualen Ausbildungssystems durch Unterstützung der Professionalität in den Ausbildungsbetrieben – Entwicklung von Ausbildungsunterlagen für Betriebe in Metall- und Gastronomieberufen“

Koordinátor projektu: IB Jena (Nemecko)
Partneri: ENAIP, Lombardia (Taliansko), SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen (Slovensko)

1. Stretnutie 4.-8.12.2016 v Jene

2. Stretnutie 26.-30.3.2017 vo Zvolene
3. Stretnutie 15.-19.10.2017 v Miláne

4. Stretnutie 4.-8.2.2018 vo Zvolene

5. Stretnutie 14-16.5.2018 Taliansko

 

3. „Jazyková a odborná kvalifikácia mladých gastronómov pre ich flexibilné
uplatnenie na európskom trhu práce“

Partneri:
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen (Slovensko)
IB Mitte gGmbH, Jena (Nemecko)
Besen66, Stuttgart (Nemecko)
Gärtnerhaus Grubhof GG, St. Martin bei Lofer (Rakúsko)
Genista research foundation, Rabat (Malta)
Scala restaurant GmbH, Jena (Nemecko)

1. Marsascala (Malta) – 1.8.2017 – 27.9.2017 - 8 žiakov a sprevádzajúce osoby
2. Jena (Nemecko) – 18.10. – 16.12.2017 - 15 žiakov a sprevádzajúce osoby
3. Stuttgart (Nemecko) – 18.10. – 16.12.2017 - 2 žiačky
4. Lofer (Rakúsko) – 15.1.-15.3.2018 - 2 žiačky
5. Zvolen (Slovensko) –  2 lektori z Jeny

 

 4. „The Cooperating Tourism Spider“ 

Koordinátor projektu: Gymnázium a SOŠ, Plasy (Česko)
Partneri:
BRG Steyr Michaelerplatz, (Rakúsko)
Smiltenes Tehnikums, (Lotyšsko)
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen (Slovensko)
Regionálna hospodárska komora Plzenského kraja (Česko)

1. Plasy (Česko) 28.5. – 3.6.2017
2. Steyr (Rakúsko) 3.12. - 9.12.2017
3. Smiltene Lotyšsko – 5.2. – 9.2.2018
4. Zvolen
5. Plzeň