SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Triedy, tr. učitelia

TRIEDY PODĽA FORMY ŠTÚDIA A ROČNÍKOV

Denné štúdium

Zn. triedy

Kód odboru

Názov odboru

Triedny učiteľ

I.A

6317 M

6324 M

obchodná akadémia

manažment regionálneho cestovného ruchu

Ing. Janka Borgulová

I.E

6445 H

6444 H

kuchár

čašník, servírka

Ing. Eva Sečkášová

I.C

2964 H

cukrár

Bc. Viera Sebíňová

I.G

6445 K

6444 K

kuchár

čašník, servírka

Mgr. Zuzana Paulovčíková

I.H

6323 K

hotelová akadémia

Mgr. Michaela Lúštiková

I.M

6456 H

kaderník

Mgr. Svetlana Mytyzeková

I.O

6442 K

obchodný pracovník

Ing. Mária Motošková

I.Z

6446 K

kozmetik

PaedDr. Erika Popiková

II.A

6317 M

6324 M

obchodná akadémia

manažment regionálneho cestovného ruchu

Ing. Jaroslav Grajciar

II.E

6445 H

6444 H

2964 H

kuchár

čašník, servírka

cukrár

Mgr. Štefan Suja

II.G

6445 K

6444 K

6442 K

kuchár

čašník, servírka

obchodný pracovník

Ing. Mária Motošková

II.H

6323 K

hotelová akadémia

Mgr. Vladislav Bednárik

II.M

6456 H

kaderník

Mgr. Andrea Stehlíková

II.Z

6446 K

kozmetik

Mgr. Martina Stašeková

III.A

6317 M

6324 M

obchodná akadémia

manažment regionálneho cestovného ruchu

Ing. Andrea Pivarníková

III.E

 6445 H

 6444 H

kuchár

čašník, servírka

Ing. Božená Bellová

III.G

6445 K

6444 K

kuchár

čašník, servírka

Mgr. Amália Nociarová

III.H

6323 K

hotelová akadémia

Mgr. Miroslava Weissová

III.N

6456 H

2964 H

kaderník

cukrár

Ing. Zuzana Setteyová

III.Z

6446 K

kozmetik

Ing. Mgr. Svetlana Schallerová

IV.A

6324 M

manažment regionálneho cestovného ruchu

Ing. Žofia Kocúrová

IV.G

6445 K

6444 K

kuchár

čašník, servírka

Ing. Zuzana Ťavodová

IV.H

6323 K

hotelová akadémia

Ing. Katarína Halmová

IV.K

6323 K

hotelová akadémia

Ing. Žaneta Sotáková

IV. Z

6446 K

kozmetik

Ing. Katarína Halmová

V.H

6323 K

hotelová akadémia

Ing. Erika Žiaková

V.K

6323 K

hotelová akadémia

Mgr. Eva Mikulová

 

Denné nadstavbové štúdium

Zn.tr.

Kód odboru

Názov odboru

Triedny učiteľ

I.P

6426 L 6421 L

6411 L

vlasová kozmetika spoločné stravovanie

prevádzka obchodu

Mgr. Andrea Stehlíková

II.P

6426 L 6421 L

6411 L

3125L

vlasová kozmetika spoločné stravovanie

prevádzka obchodu

odevníctvo

Mgr. Oľga Ondrejková