SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

NÁSTUP DO ŠKOLY

Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 bude 2. septembra 2020 o 8:00 hod.

Voľné miesta v prijímacom konaní do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021.

 Nečakajte, príďte medzi NÁS.

Variabilné symboly 2020

zoznam prvákov pre šk. rok 2020/2021

 

Design by: www.diablodesign.eu