SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Školský internát

Školský internát - dokumenty

Študenti prijatí na štúdium, ktorí majú záujem o prijatie do internátu musia vypísať žiadosť a poslať e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

alebo na adresu školy (SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, 960 01 ZVOLEN) do 20. júna 202X.

 

Školský poriadok - internát 2022/2023 (vo formáte PDF)

 

VZOR 1d - Žiadosť o prijatie do školského internátu (vo formáte PDF, na tlač a ručné vyplnenie)

 

Loading...

 

Oznámenie rodičom žiakov prijatých do Školského internátu

Na základe prijatia Vášho dieťaťa do ŠI žiadame o plnenie týchto povinností:

 1.Uhrádzanie ubytovania a stravného vždy do 20-teho predchádzajúceho mesiaca (na nový školský rok do 20.8.202X).

a) ubytovanie mesačne činí 35,- €, zahraniční študenti s celoročným pobytom 45,- €.

(číslo účtu: IBAN: SK08 8180 0000 0070 0039 4101, SWIFT: SPSRSKBA)

variabilný symbol: na www.soshotel.sk, do správy pre prijímateľa, prosím  uvádzať meno a priezvisko žiaka

b) stravné mesačne činí cca 90 € (stravná jednotka na deň činí 4,33 € : raňajky 1,33 €/ obed 1,71 €/večera 1,29 €

( na číslo účtu : SK76 8180 0000 0070 0043 3617, SWIFT: SPSRSKBA)

variabilný symbol: na www.soshotel.sk, do správy pre prijímateľa, prosíme uvádzať meno a priezvisko žiaka.

c) každý ubytovaný žiak je povinný preukázať platbu za ubytovanie a stravné (ústrižok poštovej poukážky, doklad trvalého príkazu)

     Ak nie je včas uhradené ubytovanie a stravné, považuje sa to za hrubé porušenie  Školského poriadku ŠI a žiak môže byť zo ŠI vylúčený.

2. Počas pobytu v ŠI musí žiak plniť podmienky stanovené Školským poriadkom ŠI.

3. V ŠI je zákaz fajčiť, uschovávať a používať alkoholické nápoje a narkotiká, používať vlastné elektrospotrebiče, schovávať strelné zbrane, výbušniny, chemikálie a iné veci, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie žiakov.

4. Ak žiak úmyselne poškodí zariadenie v ŠI, je povinný ho v plnej výške uhradiť.

5. Pri nepredvídanej udalosti alebo ak žiak ide v priebehu týždňa na lekárske vyšetrenie domov, je rodič povinný to oznámiť vychovávateľovi telefonicky (0908679220, 045/5333986, 045/5244454) alebo písomne Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

6. V prípade ukončenia pobytu v ŠI bude žiak uvoľnený len na písomné oznámenie.

7. V prípade vážnych zdravotných problémov je rodič povinný pri nástupe o danej skutočnosti oboznámiť vychovávateľa .

8. Pri nástupe do ŠI si Váš syn (dcéra) donesie:

a) ústrižok (doklad) o zaplatení poplatku za mesiac september

b) osobné hygienické veci

c) fotografia 4x4 cm – 2kusy

9. V prípade, že Vaše dieťa nenastúpi do ŠI oznámte nám to písomne alebo telefonicky na vyššie uvedené telefónne čísla.

10. Nástup do ŠI je deň pred začatím školského roka,t.j. v nedeľu 04.09.2022 od 16.hod. do 20.00 hod..