SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

H3KNI SA Podborka!

„Čakala som nejakú nudnú prednášku, ale bolo to super a zábavné.“ (Laura)

„Škoda, že som sa mohla prihlásiť len na tri workshopy.“  (Viktória)

„Bola tam príjemná atmosféra bez akéhokoľvek pocitu hanby či neistoty, páčilo sa mi, že sme sa mohli medzi sebou rozprávať úplne uvoľnenie o všetkom, aj rozoberať úplne bežné témy a zážitky zo života. Myslím si, že workshopy mi pomohli vyjsť z tzv. mojej komfortnej zóny, pretože sa nám venovali aj jednak každému zvlášť a mala som možnosť hovoriť aj o svojich snoch a cieľoch, pri ktorých nás podporovali.“ (Liana)

Toto sú len tri názory, ale takáto bola najčastejšia spätná väzba od všetkých študentov po absolvovaní troch diskusných workshopov  celodenného  projektu H3KNI SA! Pre študentov našej školy to nebol len deň bez učenia, 3. máj sa stal dňom plným výziev, inšpirácií a  podnetných stretnutí so zaujímavými ľuďmi.

Naši študenti diskutovali v malých skupinkách s „takmer rovesníkmi“, ktorí našli spôsob, ako niečo v živote dosiahnuť a realizujú sa v rôznych oblastiach verejného života. Rozprávali, diskutovali, polemizovali, pýtali sa a skúšali... zisťovali,  čo ich robí šťastnými, čo ich zaujíma, čoho sa boja, čo im spôsobuje stres. Workshopy boli zamerané na témy, ako sú ekológia, občiansky aktivizmus, pozlátko sociálnych sietí, hoaxy a konšpirácie, duševné zdravie, cestovanie, podnikanie, financie, vzťahy a sex, šport a životospráva a ďalšie.

Projekt H3KNISA prináša iniciatíva Na veku záleží, ktorá sa venuje problematike fajčenia mladistvých a predaju cigariet maloletým už takmer štvrťstoročie.

„Cez príbehy zaujímavých ľudí a lektorov, ktorí fajčenie nepovažujú za cool, chceme študentom pomôcť uvedomiť si, že fajčenie by nemuselo byť súčasťou ani ich života. Jednou z pilotných škôl bola dnes aj Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu vo Zvolene,“ dodáva Matúš Okajček, ambasádor projektu, tiež známy ako influencer To je ten náš Matúš.

Takto vznikol projekt, ktorý sa namiesto poúčania o škodlivosti fajčenia,  prikazovania a zakazovania snaží nasmerovať mladých novým smerom, kde už cigarety nebudú hrať prvé husle.

Sme radi, že aj naši študenti sa mohli heknúť na iný level a ako vyjadrila nádej riaditeľka našej školy Helena Hrnčiarová, že naši študenti v diskusiách s influencermi prišli na to, že prvý krok na ceste za úspešnou budúcnosťou musia spraviť oni sami.

Skills Slovakia Gastro Junior DEBIC CUP 2022

Naši cukrári tento školský rok nezaháľajú. Po súťažiach vo februári a marci prišiel apríl a s ním aj súťaž Skills Slovakia Gastro Junior DEBIC CUP. Celoslovenské finále tejto súťaže sa konalo 29. apríla 2022 v bratislavskej Inchebe počas Medzinárodného veľtrhu gastronómie Danubius GASTRO 2022. 

Našu školu zastupovali žiačky 3. ročníka odboru cukrár v 2. ročníku súťaže Danubius

GASTRO JUNIOR DEBIC CUP. Kristína Madarászová a Lívia Hegedűšová v časovom limite 120 minút pripravili tartaletky s mangovo-banánovou chuťou a s ovocím. Povinnou surovinou pri dezerte  bola smotana Stand & overun – Debic a čokoláda Callebaut – Zeus Braun.  Svoju sladkosť pomenovali Jar na tanieri. Konkurencia bola veľká. Porota, v zložení p. Michala Baniara, Ing. Dagmar Poláčkovej a Bc. Márii Vyškebovej, udelila dievčatám 6. miesto. 

Žiačky sa síce neumiestnili na stupňoch víťazov, ale aj tak vzorne reprezentovali našu školu, ukázali svoje kvality. V ďalších súťažiach im želáme veľa úspechov. 

OZNAM - PRIJÍMACIE SKÚŠKY - VÝSLEDKY

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené dňa 18.5.2022. (postup podľa usmernenia Ministerstva ŠVVaŠ)

V prípade, že sa Vaša dcéra/ Váš syn umiestnia na mieste, ktoré prevyšuje plánovaný počet žiakov, ktorých môžeme prijať a máte o tento odbor na našej škole záujem, je nutné poslať nám čo najskôr mailom, prostredníctvom EduPage resp. osobne odvolanie. Bez odvolania nie je možné meniť pôvodné rozhodnutie.

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka  na SŠ je potrebné zaslať (prostredníctvom Edupage, mailom, poštou alebo osobne) v termíne od 18.5.2022 do 23.5.2022.

Prípadné voľné miesta na všetky odbory pre 2. kolo prijímacích skúšok budú známe po 24.5.2022.

Link Ministerstvo ŠVVaŠ - Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY - VÝSLEDKY PS > stiahnite si vo formáte > PDF

 

UČEBNÉ ODBORY - VÝSLEDKY PS > stiahnite si vo formáte > PDF

 

Deň narcisov 2022 – návrat do ulíc

„Lásku, porozumenie,  pomoc a nádej to je to najkrajšie, čo môžeme chorým ľuďom dať, veď nikdy nevieme, čo sa môže v živote stať a či aj my ju nebudeme potrebovať. Čím viac venujeme život ostatným, tým je hodnotnejší.“  Henrich von Kleist

 

28. apríla 2022 sme sa po dvoch rokoch pauzy zapojili do dobrovoľnej zbierky Deň narcisov. Obyvatelia Zvolena sa opäť v uliciach mesta streli s dobrovoľníčkami, ktoré sa snažili podporiť dobrú vec.

Určite každý z nás pozná človeka, ktorý bojuje so zákernou chorobou, akou je rakovina. Symbolom tohto dňa sa stal žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami, ktoré bojujú s touto zákernou chorobou. Aj takýmto spôsobom sa Liga proti rakovine snaží pomáhať onkologickým pacientom a ich rodinám. Jej aktivity by však neboli možné bez príspevkov ochotných ľudí, ktorí symbolickou kúpou narcisu prispievajú na dobrú vec. Medzi takéto ušľachtilé aktivity patrí aj Deň narcisov.

Stali sme sa „narcismi“ a pomohli dobrej veci, pretože už  tradične sa naša škola zapája do  zbierky. Naše študentky sa vydali do zvolenských ulíc, aby podporili tento jedinečný projekt. Do ulíc sa vydalo 10 dobrovoľníčok, ktorým sa podarilo vyzbierať 714 €.

Svojou aktivitou dali najavo, že rakovina sa týka nás všetkých, bez výnimky. Tým, že sme si pripli žltý narcis, vyjadrili sme svoju podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s touto zákernou chorobou. Narcis ako jeden z prvých kvietkov jari predznačuje príchod tohto obdobia, prebúdzania prírody a života. Tak je i symbolom nádeje, že aj náročný boj môže mať dobrý koniec.

Krehký narcis má veľkú silu, pretože každoročne spojí na Slovensku tisícky ľudí, ktorí sú ochotní podporiť symbolickou kúpou narcisu onkologických pacientov a ich rodiny.                                                                                             

Veď čo keď raz ...

DEŇ ZEME

22. apríl je deň, kedy by sme mali spomaliť a zamyslieť sa nad budúcnosťou našej planéty a tým, ako ju môžeme ovplyvniť naším správaním. DEŇ ZEME sa tradične oslavuje na celom svete od roku 1969.

Hoci nemáme možnosť ovplyvniť svetové dianie ani schvaľovanie ekologických zákonov, aj my sme prispeli k ochrane našej planéty a hlavne pomohli prírode. Študenti spolu s vyučujúcou p. Popíkovou opustili školské lavice a zorganizovali zber odpadkov  v okolí školy.  Spolu sa venovali aj ekologickým problémom, diskutovali, vytvorili niekoľko plagátov, stali sa učiteľmi pre svojich spolužiakov. Vyvrcholením všetkých „zelených“ akcií bude exkurzia do triedičky odpadu a zberného dvora vo Zvolene v máji.

Nezabúdajte, nemusíme hneď pohnúť svetom, stačí aj sebou – zhasnúť, keď nepotrebujeme svietiť, vypnúť vodu počas umývania zubov, nekupovať stále nové oblečenia a kombinovať aj staršie a mnoho iných malých krokov, ktoré pomôžu našej planéte a nám k lepšej budúcnosti.

Správajme sa ohľaduplne a šetrne k prírode nielen v tento deň, ale 365 dní v roku.  Zem je naším jediným domovom.  

-MS-

VIETE KRITICKY ROZMÝŠĽAŤ? A čo tak ROZLÍŠIŤ HOAX OD PRAVDY?

V dnešnej dobe prijímame z každej strany obrovské množstvo informácií. Stretávame sa s rôznymi argumentami.  Na internete sa šíri veľa falošných správ, ktoré majú tisíce zdieľaní. Rôzne média interpretujú tú istú udalosť úplne rozlične. Viete sa v tomto  informačnom neporiadku zorientovať?

Mať kritické myslenie, vedieť zhodnotiť dôveryhodnosť zdrojov, overiť si informácie a odhaliť argumentačné fauly a logické chyby – to sú nevyhnutné zručnosti v 21.storočí.

V Slovenskej debatnej asociácii pripravili kvíz s 3 úrovňami a otvorenou možnosťou argumentovať, ktorý bol súčasťou Olympiády kritického myslenia – OKM. V Banskobystrickom kraji sa olympiády zúčastnilo cca 100 žiakov (z gymnázií a troch odborných škôl) v dvoch kategóriách.  

Z našej školy to bolo 9 žiakov z 1.O, 1.H, 4.H, 3.H. Ako všetci zhodnotili po súťaži - nebolo to vôbec ľahké. Napriek tomu si vybojovali pekné miesta. Osobitne chceme zablahoželať Timotejovi Rudíkovi (3.H) za 11. miesto v druhej kategórii a Filipovi Haríkovi (1.O), ktorý s počtom bodov 72 obsadil v prvej kategórii 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo do Bratislavy.

 

A ak si aj vy chcete vyskúšať, aké máte kritické myslenie, kliknite na   https://okm.sk/kurzy/quiz/#/ a spustite krátky testík.

Slovenčina naša krásna

             Deň 31.marec 2022 bol pre našich žiakov a slovenčinárov veľmi významný. Uctili sme si náš krásny jazyk na školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka. Pripomenuli sme si ňou takisto 21. február - Medzinárodný deň materinského jazyka. Na 6. ročníku tejto súťaže sa stretlo 23 milovníkov slovenčiny. Svoje znalosti z jazyka a literatúry ukázali v testoch a svoje komunikačné schopnosti  zasa v rečníckom prejave. Na súťaži vládla príjemná atmosféra, súťažiaci mali na tvárach úsmev a spokojnosť.

Súperili medzi sebou prvé ročníky a druhé a tretie ročníky študijných odborov.

Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci:

I.ročník

  1. miesto- Júlia Tuhárska (I.A)
  2. miesto- Bibiána Ružičková (I.Z)
  3. miesto- Nikola Kútiková (I.A)

II. a III. ročník

  1. miesto- Simona Kostúrová (III.A)
  2. miesto- Sophia Blašková (III.A)
  3. miesto- Ľudmila Pálenkášová (II.H)

Nezaháľali ani ostatní. Až 54  žiakov sa zapojilo do Kvízu o slovenskom jazyku. Aj tu sme odmeňovali: Linda Schmidtmayerová (III.Z) získala kupón do školského bufetu, Viktória Brindzová (III.Z) a Martina Ivaničová (II.G) si zo súťaže odniesli balíčky s dobrotami. Najviac zapojených žiačok do kvízu bolo z I.Z, vyhrali balíček za najaktívnejšiu triedu.

Všetci súťažiaci  z našich  aktivít sa stretli na spoločnom odmeňovaní v klubovni školy. Odovzdávanie cien za účasť v Olympiáde sme spojili s odmeňovaním účastníkov školského kola prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.   

 

Všetkým víťazom i zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné slovenčinárske súťaže.  

Slovenčinári

Exkurzia v Štátnej vedeckej knižnici a Múzeu SNP v Banskej Bystrici

Marec je mesiacom knihy a pri tejto príležitosti sme navštívili Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici. V rámci exkurzie v literárnom múzeu sa žiaci I.A a II.A triedy zúčastnili programu pod názvom Štúrovci ako ich nepoznáte. Toto pásmo bolo venované trom spisovateľom-štúrovcom, významným literárnym osobnostiam mesta a regiónu, Samovi Chalupkovi, Andrejovi Sládkovičovi a Jánovi Bottovi.
Naša exkurzia pokračovala prehliadkou stálej expozície Múzea SNP v Banskej Bystrici, kde sa pod vedením lektorky múzea mohli žiaci oboznámiť s  politickými, vojenskými a spoločenskými udalosťami histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1945. Zároveň si mohli pozrieť jednotlivé exponáty, mapky názorne zobrazujúce dané obdobie, fotografie viažuce  sa k jednotlivým dejinným obdobiam, ako aj krátke autentické dokumentárne filmy na plazmových obrazovkách.

Design by: www.diablodesign.eu