SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Profil verejného obstarávania

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

 

Loading...

Loading...

Loading...

 

Obchodná verejná súťaž 2024

Obchodná verejná súťaž 09/2019

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ - 20.6.2019

 

 Plán verejného obstarávania 2014

 Plán verejného obstarávania 2015

 Plán verejného obstarávania 2016

 

images/pvo/VO SPRAVA0014.pdf

(akt. 14.6.2024)