SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Študijné odbory

odbory duálneho vzdelávania

ktorých štúdium je štvorročné. Študijný odbor končí maturitou a niektoré aj s výučným listom (okrem  kozmetičky a vizážistky), s možnosťou pokračovať na všetkých typoch VŠ.

štúdium je päťročné a končí maturitou, a za podmienok určených učebnými osnovami aj s vyučným listom. Absolvent má možnosť pokračovať v štúdiu na všetkých typoch VŠ,