SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Voľby zástupcov do Rady školy

Dňa 1.10.2019 sa v našej škole uskutočnili voľby zástupcov do Rady školy.

Žiaci si volili spomedzi 3 kandidátov 1 zástupcu, pedagogickí zamestnanci z 8 kandidátov 2 zástupcov, nepedagogickí zamestnanci z 3 kandidátov 1 zástupcu a rodičia našich žiakov zo 6 kandidátov 3 zástupcov.

 

Výsledky volieb:

Zástupcovia rodičov: Ing. Andrea Beličková, Mgr. Art. Patrik Ševčík, Ing. Ľubica Kuttnerová

Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Mgr. Mária Kaľamárová, PaedDr. Andrej Jakubčin

Zástupca nepedagogických zamestnancov: Bc. Lenka Bjelić

Zástupca žiakov: Sára Severínyová, III.Z

LingvaFEST 2019

26.september je venovaný oslave jazykov už od roku 2001, kedy bol tento deň vyhlásený Radou Európy za Európsky deň jazykov. Význam tohto dňa si pripomenuli aj žiaci našej školy.

       V rozhlasovej relácií sa dozvedeli o jazykovej rozmanitosti v Európe a o nevyhnutnosti mladej generácie učiť sa cudzie jazyky. Tie im otvárajú v súčasnom globalizovanom svete bránu do budúcnosti, pretože im umožňujú nielen ľahšie komunikovať, cestovať a spoznávať svet, ale aj ľahšie si nájsť uplatnenie  na náročnom trhu práce.

       Zároveň sa všetci žiaci školy mohli zapojiť do kvízu o cudzích jazykoch a trieda III.H sa spolu s vyučujúcimi cudzích jazykov Ing. Halmovou a PhDr. Fabíkovou vybrala na jazykový festival do Bratislavy, ktorého cieľom bolo predstaviť rôzne cudzie jazyky a kultúry a zároveň motivovať k učeniu sa cudzích jazykov.

       Lingvafest 2019 sa konal v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave a lákal svojich návštevníkov bohatým programom. Festival ponúkal rôzne prednášky, workshopy, stánky a prezentácie rôznych jazykových inštitúcií, ale aj rýchlokurzy rôznych jazykov, jazykolamy, kvízy, súťaže o vecné ceny, do ktorých sa zapojili aj naši žiaci. Zaujali nás aj prednášky Lýdie Machovej, PhD., ktorá je na Slovensku známa ako polyglotka a jazyková mentorka. Na jej prednáškach sme sa dozvedeli  ako pri učení sa jazykov využívať online  nahrávky (podcasty) a tiež nám predviedla spôsob učenia sa slovnej zásoby metódou Goldlist.  Keďže nás metóda Goldlist zaujala, radi sa s vami o ňu podelíme a uvádzame stránku, na ktorej nájdete všetky podrobnosti:

https://jazykovymentoring.sk/metoda-goldlist-ucenie-sa-slovicok-jednoduchsie/.

Prajeme vám veľa chuti do učenia sa cudzích jazykov.

 

Znova v Berlíne

Už po piatykrát sa veľvyslanectvo v Berlíne rozhodlo obrátiť na našu školu, aby pomohla zabezpečiť významnú udalosť, a to slávnostnú recepciu k štátnemu sviatku- k Dňu Ústavy Slovenskej republiky.

Spomienkový deň obetí holokaustu a rasového násilia

      „Keď niekto zachráni jediný život, je to, akoby zachránil celý svet.“

Týmito slovami z Talmudu sa začal spomienkový deň obetí holokaustu, ktorý sa konal 10.09. 2019 vo Zvolene, a ako každoročne  sa ho zúčastnili aj študenti našej školy. Aj keď udalosti, ktoré sme si pripomenuli  v tento deň, sa stali pred viac ako 70 rokmi, je potrebné, aby sa na ne nezabúdalo. Predovšetkým je dôležité, aby si ich uvedomili mladí ľudia, pretože je to skupina najviac ovplyvniteľná okolím.

VARIABILNÉ SYMBOLY pre 1. ročník 2019_2020

 

 

Loading...
 

Jazykovo – poznávací výlet

Europapark – Paríž – Londýn – Amsterdam

V dňoch 8. – 14. 6. 2019 žiaci našej školy spolu s vyučujúcimi anglického jazyka mali možnosť navštíviť a aspoň trochu spoznať tie najkrajšie európske metropoly. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť sa s kultúrou a históriou krajín, ktorými sme cestovali – Česká republika, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Holandsko ako aj s pamätihodnosťami miest Paríž, Londýn a Amsterdam. Program bol naozaj bohatý, až sa čudujeme, čo všetko sme za tých 6 dní videli a zažili. V nemeckom meste Rust sme navštívili jeden z najväčších zábavných parkov v Európe EUROPA PARK, kde sme sa naozaj dosýta vybláznili. Ďalej nás čakala romantika a nezameniteľný šarm francúzskeho hlavného mesta Paríž, kde sme okrem plavby po Seine absolvovali prehliadku mesta a výstup na druhé poschodie Eiffelovej veže. Potom sme sa trajektom Calais – Dover presunuli na územie Veľkej Británie. Tu sme za jeden a pol dňa videli tie najnavštevovanejšie pamätihodnosti ako Greenwich, Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral, Buckigham Palace, St. James’ Park, Westminster Abbey, Westminster Palace, Big Ben, London Eye, Trafalgar Square, National Gallery, Covent Garden, Piccadilly Circus, absolvovali sme tiež plavbu po rieke Temža. Dievčatá sa mohli vyblázniť v nákupných centrách na známej Oxford street a samozrejme sme sa mohli dotknúť aj slávnych osobností v múzeu voskových figurín Madame Tussaud’s. Na spiatočnej ceste sme sa ešte zastavili v hlavnom meste Holandska Amsterdam. Je to mesto s príznačnou atmosférou a vôňou,  popretkávané množstvom kanálov, a práve preto sa častokrát nazýva Benátky severu.

ZAV DETVA 2019 – talenty 1. ročníkov

V dňoch 11. – 12. 06. 2019 sa uskutočnila celoslovenská súťaž žiakov stredných škôl v odpise textov na rýchlosť a presnosť. Súťaže sa zúčastnilo 12 škôl, prevažne obchodných akadémií. Súťažilo 22 žiakov.  11. 06. 2019 sa uskutočnil bodovaný tréning žiakov, v rámci ktorého sa umiestnil na 1. mieste žiak našej školy Mattia Misitano z I. A triedy, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu.  12. 06. 2019 prebehla súťaž. Súťažilo sa v dvoch disciplínach. V prvej disciplíne „desaťminútový odpis textu s penalizáciou 50 úderov za chybu“ zvíťazil náš žiak Mattia Misitano s výkonom  292,3 čistých úderov za minútu s presnosťou 99,85 %. Školu reprezentovala aj žiačka Alexandra Dominika Krajlíková z I. A triedy, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu. Žiačka Krajlíková sa umiestnila na 11. mieste s výkonom 230,6 čistých úderov a s presnosťou  99,94 %.  V druhej súťažnej disciplíne „desaťminútový odpis textu s penalizáciou 100 úderov za chybu“ obsadil 1. miesto Mattia Misitano s výkonom 296,9 čistých úderov za minútu a s presnosťou 99,91 %. Alexandra Dominika Krajlíková sa umiestnila na 12. mieste s výkonom 190,5 čistých úderov za minútu a presnosťou 99,79 %. Našim žiakom blahoželáme k úspechu a veríme, že ich táto skúsenosť povzbudí k ďalšiemu tréningu a zvyšovaniu výkonov.

Ing. Janka Borgulová - učiteľka ADK

FOURFEST 2019 - Zlaté znamenie horoskopu

Už dvanásť rokov sa rimavskosobotský FOUR FEST zaraďuje medzi najprestížnejšie súťaže na Slovensku. Rôznorodosť disciplín priťahuje množstvo divákov a súťažiacim poskytuje priestor zmerať si sily aj na medzinárodnom poli. Tento ročník, ktorý sa konal 13. júna 2019, hodnotili jeho organizátori ako mimoriadne kvalitný a silný, keďže sa ho zúčastnilo 111 stredoškolákov zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Čiech.

V odbore kaderník nás reprezentovala Veronika Kostúrová z III.N  triedy, ktorá svojej modelke vytvorila elegantný a módny dámsky večerný účes.  Spomedzi sedemnástich súťažiacich sa, bohužiaľ, neprebojovala na víťazné pódium, ktoré v kaderníckych disciplínach ovládli zahraniční súťažiaci.  

V kategórii kozmetik našu školu reprezentovala žiačka Jessica Ibošová z triedy III.Z. Jej úlohou bolo vytvoriť  jedinečný mejkap na tému „Znamenia horoskopu”. Svoju modelku Michaelu Mackovovú zmenila na leva – kráľovské znamenie ovládané Slnkom. Porota hodnotila profesionalitu a precíznosť líčenia, detaily, celkový koncept a doplnky. Jessica naplno zabodovala a zo súťaže si odniesla ZLATÚ MEDAILU.

Gratulujeme Jessice a ďakujeme obidvom súťažiacim za reprezentáciu. Poďakovanie patrí aj Bc. Silvii Mesárošovej za pomoc a prípravu na súťaž v líčení.  

Design by: www.diablodesign.eu