SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Striebro na SWEETCUP 2022

Dňa 6. októbra 2022 sa v Prešove konal 19. ročník medzinárodnej súťaže mladých talentov pod názvom SWEETCUP 2022. Súťaž organizovala SOŠ gastronómie a služieb v Prešove pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Súťaže sa zúčastnili žiaci stredných odborných škôl odborov kuchár, cukrár a obchodný pracovník.

Naša škola vyslala do súťaže milovníčku sladkého umenia – cukrárku Vierku Berkyovú, žiačku 3. ročníka. Jej súťažnou úlohou bolo pripraviť tortu na tému Dotyk jesene. V časovom limite 150 minút pripravila a predstavila plnenú tortu s vlastnými dekoráciami. Pri hodnotení sa odborná komisia zameriavala hlavne na chuť torty a chuťové prepojenia. Vierka bola úspešná. Získala 2. miesto a domov si odniesla striebro.  

Žiačke Vierke Berkyovej i jej majstrovi odbornej výchovy Bc. Tomášovi Mihalčíkovi srdečne blahoželáme  a veríme, že ďalšie skvelé umiestnenia a medaily nedajú na seba dlho čakať.

Prepojili sme teóriu v praxou v Dolných Rykynčiciach

V nadväznosti na teóriu, ktorú my pedagógovia najradšej preklápame do praxe, sme využili vhodný čas a deň 27. september 2022 a naplno sme sa pohrúžili do témy Víno. V skorých ranných hodinách sme so žiakmi III. H, odboru hotelová akadémia, a s brigádnikmi Jaroslava Šuchmu, hlavného hospodára viníc pána v Dolných Rykynčiciach, obsadili krásne strapcami hrozna okúzľujúce miesto v rozlohe 10 hektárov v regióne Hont. Pán Šuchma nás previedol vinicou a zoznámil s odrodami, ktoré majú vysadené. Preškolil nás o chorobách viniča a ich  vplyvoch na hrozno. Neodmysliteľnou časťou práce vinára je starostlivosť o vínnu révu, ktorej venujú vinári najvyššiu pozornosť v chladných obdobiach. Po zbere hrozna sme sa presunuli na miesto, kde sa hrozno upravuje a mení na víno. Pozorne sme sledovali tento zaujímavý a pracný pracovný proces a žiaci mali možnosť klásť otázky. Videli sme, že práca s hroznom podlieha aj prísnej hygiene. Celý proces odborne a dopodrobna vysvetlený odborníkmi je pre nás na nezaplatenie. Po fyzickej práci sme nakoniec skončili pri degustácii odrôd, ktoré nám pán Jaroslav Knápek nakvapkal do degustačných pohárov.

Práca vinára je krásna, ale aj náročná, pretože vinári nemajú istotu, čo im ďalší rok prinesie. Každá práca má svoje čaro, ale práca vinára má tekuté tajomstvá.

Mgr. Jana Lipnická

Odborná exkurzia pre žiakov OBCHODNEJ AKADÉMIE A CESTOVNÉHO RUCHU
 
Žiaci 2. A triedy s p. učiteľkami Sotákovou a Pivarníkovou sa zúčastnili odbornej exkurzie v Hoteli Tenis. Marketingová manažérka žiakom predstavila recepciu, ubytovaciu časť a kongresové miestnosti s vybavením. Žiaci sa oboznámili s celým areálom City Resort v ktorom si pozreli Ice arénu, fitness centrum s najmodernejšími zariadeniami, tiež Wellness centrum, minigolf a tenisové kurty ??⚾️. Ako funguje marketing a služby pre širokú verejnosť a turistov boli študenti zisťovať aj v Turistickom informačnom centre ℹ️ mesta Zvolen a v agentúre Katka ?.

Intersteno 2022

Medzinárodná internetová súťaž INTERSTENO je medzi študentami   administratívy a korešpondencie známa a populárna. Realizuje sa v kooperácii Intersteno, Internetová škola ZAV.

Tento rok sa konal jej 20. ročník. Samotná súťaž prebiehala od 28. februára do 11. apríla 2022. Súťažiaci v tomto termíne postupne absolvovali  až 17 desaťminútových odpisov. Tie boli zamerané na presnosť a rýchlosť písania desaťprstovou hmatovou metódou.

Súťažiaci boli zo 16 krajín a z našej školy sa do Interstena zapojili žiačky II.A triedy – Adriána Uhrinová a Viktória Nižnanská. Dievčatá sa spomedzi 572 účastníkov umiestnili na pekných miestach a získali diplomy svetovej organizácie Intersteno.

Posvietili sme si na dezinformácie

V máji si  9 žiakov z 1.O, 1.H, 4.H, 3.H posvietilo na dezinformácie a zapojilo sa do krajského kola Olympiády kritického myslenia (OKM).  Ako sami zhodnotili po súťaži - nebolo to vôbec ľahké. Napriek tomu si vybojovali pekné miesta.

Ako víťaz svojej kategórie v Banskobystrickom kraji postúpil do celoslovenského kola súťaže (ako jediný  študent odbornej školy, nie gymnázia) Filip Harík z 1. O triedy.

Finálového turnaja v Bratislave sa zúčastnilo 38 najúspešnejších študentov z celkového počtu 1884 riešiteľov a riešiteliek OKM. Na účastníkov a účastníčky finále čakal test mediálnej gramotnosti a argumentačné reči na tézu “Právo voliť by mal mať každý, kto dovŕši vek 15 rokov.”

Filipovi sa v  Bratislave darilo. V prvom kole získal pred súpermi mierny náskok, ktorý stratil v druhej časti finále, v argumentačnej reči. Do superfinále sa tak neprebojoval. Bola to však pre neho vynikajúca skúsenosť.

Sme hrdí na našich žiakov, že sa im v ťažkej konkurencii najlepších gymnazistov a členov Slovenskej debatnej asociácie podarilo uspieť  v prvom ročníku Olympiády kritckého myslenia 2022. Blahoželáme aj historicky prvým víťazom - v 1. kategórii sa ním stal Matej Šoltés z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach. V 2. kategórii bol najúspešnejším riešiteľom Michal Lukáč z Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach.

Barista junior 2022

Brány škôl sa o chvíľu zatvoria, ale mnohí žiaci a ich majstri odbornej výchovy na to ešte nemyslia. Zapájajú sa do súťaží až do poslednej minúty. To platí aj pre našu školu.

Dňa 15. júna 2022 sa v Nových Zámkoch konal 12. ročník majstrovstiev Slovenska v príprave kávy a koktailu pod názvom Barista junioir 2022. Súťaž organizovala Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch v spolupráci so Školou baristu. Na súťaži sa stretli 15 súťažiaci zo stredných odborných škôl z celého Slovenska. Nás zastupoval Radko Melicherík  zo štvrtého ročníka odboru hotelová akadémia.

Súťažiaci mali v priebehu 10 minút pripraviť pre 2-člennú chuťovú porotu 2 porcie espresa, 2 porcie kapučína a 2 porcie alkoholického alebo nealkoholického koktailu podľa vlastného výberu s použitím Vlčích sirupov. Zvyšok bol ponechaný na fantázii a kreativite súťažiacich. Každého súťažiaceho pri príprave sledovala a hodnotila technická komisia. Hodnotila techniku baristu pri práci s kávovarom a mlynčekom, správne extrahovanie espresa, spôsob speňovania mlieka, čistotu a hygienu na pracovisku, organizovanie práce a dodržanie časového limitu. Chuťová komisia zasa kvalitu pripravených nápojov, vyváženosť chuti, harmóniu, arómu, použitú techniku, kreativitu, vystupovanie a slovnú prezentáciu nápoja.     

Náš Radko si medzi súťažiacimi počínal veľmi dobre, celkovo získal štvrté miestocenu za najlepší nealkoholický nápoj. Veľmi pekne uzavrel súťaženie našej školy v tomto školskom roku.

Veríme, že nabral mnoho skúsenosti a že ho súťaž motivovala pracovať na sebe a zúčastňovať sa podobných súťaží aj v budúcom školskom roku.

Deň v knižnici

„Keď všetko zlyhá, vzdaj to a choď do knižnice.“  Stephen King, americký autor (1947)

 V dnešnej modernej a technicky vyspelej dobe sa môže zdať, že klasické knižnice už úplne vyšli z módy a o nič nové a zaujímavé nás nemôžu obohatiť.  My sme sa na exkurzii v Štátnej vedeckej knižnici mohli presvedčiť, že to tak nie je.

ŠVK je ukrytá v historickom župnom dome na Lazovnej ulici. Je to ozajstná oáza pokoja uprostred rušnej Banskej Bystrice. Študenti 1.O a 1.Z  sa najskôr v Univerzálnej študovni oboznámili s informačným a knižničným systémom, naučili sa používať online katalógy. V čitárni sa zoznámili s kategorizovaním časopisov. Zaujali ich vzácne výtlačky kníh. Zamestnanci si pre nich pripravili konkrétne ukážky publikácií z ich študijných odborov.

Ďalšími pútavými zastávkami boli Nemecká študovňa, American Center Banská Bystrica, Britské centrum, Výtvarné centrum s výstavou  a átrium s barokovými schodmi, do ktorého sa kedysi vchádzalo aj s koňmi.

Vôňa starobylých líp na Nádvorí Márie Terézie študentov sprevádzala do Oddelenia hudby, kde sa v rámci projektu o exotických hudobných inštrumentoch zoznámili a prakticky si aj vyskúšali hru na rôzne bicie nástroje z Afriky, Ázie, Južnej Ameriky...

Ako povedal Cicero: „Samotná existencia knižníc je najlepším dôkazom toho, že ešte môžeme mať nádej pre budúcnosť človeka.“ A aj naša exkurzia bola jasným dôkazom, že knižnice majú stále čo ponúknuť.

Banská  Štiavnica – slovenská Verona

 „Ľúbosť chce večnosť.“     Andrej Sládkovič: Marína

 

Aj keď sme sa ráno zobudili do daždivého dňa, počasie sa umúdrilo a my sme zažili deň plný zážitkov z unikátnej exkurzie do Banky lásky, ktorá je v Dome Márie Pišlovej.

8. júna 2022 sme so študentkami a študentami z II. A a II. G  zavítali do Banskej Štiavnice. Cieľom našej odbornej exkurzie bola návšteva unikátnej zážitkovej expozície o láske Márie Pišlovej a Andreja Sládkoviča, ktorá vznikla v opravenom dome, kde žila Sládkovičova osudová láska Marína. Ich ľúbostný príbeh pripomína príbeh Rómea a Júlie, a preto aj Marínu a Sládkoviča nazývajú slovenský Rómeo a Júlia.

Banka lásky je skutočne svetový unikát, do ľúbostného príbehu nás vtiahli hovoriace  portréty hlavných aktérov tohto príbehu. Mali sme možnosť vidieť Sládkovičov  rukopis Maríny, vyskúšali sme oživiť lásku vo veršoch Maríny, ale nahliadnuť aj do spálne Márie Pišlovej,  kde ukrývala rukopis, ktorý jej Sládkovič daroval.

Srdcom celej unikátnej expozície je Trezor lásky, kde si za poplatok môžete uchovať svoj príbeh vašej lásky. V trezore vás uchváti gigantická Matrika lásky, ktorá má 3200 strán a váži 53 kg. Unikátne je Nebo lásky, ktoré tvoria srdcia a ktoré sa neustále zväčšuje.

Odchádzali sme s pocitom, že láska je ten najkrajší dar a treba si ho chrániť. V ušiach nám zneli Sládkovičove verše: „Nemožno mi ťa neľúbiť!“

Design by: www.diablodesign.eu