SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Praktická MS - degustačné večere

Na konci marca a začiatkom apríla na našej škole SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene uskutoční praktická maturitná skúška v študijnom odbore hotelová akadémia.

Táto skúška prebieha ako degustačná večera v hoteli Academic vo Zvolene. Ide o spoločenské podujatie, ktoré je realizované vždy v inej téme. Deväť večerov bude venovaných dobrému jedlu a vynikajúcemu programu.

Valentínska kvapka krvi

„Prirodzenosť si žiada, aby človek pomáhal človeku, nech je to ktokoľvek, už len preto, že je to človek.“  Marcus Tullius Cicero

Láska má veľa podôb, tak znelo tohtoročné heslo Valentínskej kvapky krvi. A láska má skutočne veľa podôb - láska partnerov, rodičov a detí, láska súrodencov, láska k sebe samému, k svojim blízkym, ale aj k neznámym ľuďom.

Časopis pre stredoškolákov - Kam po strednej

Časopis obsahuje praktické informácie o štúdiu na vysokých školách a pracovných príležitostiach pre absolventov. Cieľom publikácie je pomôcť kariérnym poradcom pri poskytovaní aktuálnych informácií končiacim stredoškolákom. Printová časť je distribuovaná na všetky stredné školy na Slovensku, elektronická verzia je určená študentom a ich rodičom na weboch stredných škôl.

 

Design by: www.diablodesign.eu