SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Mládež pre EU

Trinacionálna výmena žiakov
Zvolen (Slovensko) - Erfurt (SRN) - Varšava (Poľsko)

Mládež pre Európu je program EU na podporu medzinárodných mládežníckych stretnutí, ktorých témou sú umenie a kultúra, životné prostredie, život mladých ľudí v spoločnej Európe, voľný čas a záujmy mladých ľudí.

Cieľom projektov resp. mládežíckych výmen je vzájomné spoznávanie sa mladých ľudí, kultúry, zvykov a tradícií inej krajiny, boj s rasizmom, xenofóbiou a predsudkami.
Miesto a termín výmeny 1.výmena
2.výmena
3.výmena
Erfurt (SRN) jar 1999
Lucznicza (Poľsko) jeseň 1999
Zvolen (Slovensko) jar 2000
Trvanie výmeny 10 dní  
Odbory
  • hotelová akadémia
  • obchod a podnikanie
 
Počet žiakov 10 (6/4)
Počet pedagogických pracovníkov 2 (1/1)