SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Daruj deťom radosť

Vianoce máš blízko seba,

dotkni sa ich dlaňami

a nauč sa lásky nebáť,

veď je celá pred nami.

 

V tomto čase sme si bližší,

hľaďme krajšie na seba,

všímajme si vôkol všetkých,

viac nám k šťastiu netreba.

 

 

Vianoce. Najkrajšie sviatky, sviatky rodiny, domova, voňavého ihličia, radosti a pokoja. Ich krása nespočíva v preplnených stoloch ani v mnohorakých daroch, ale v duši človeka, v dobrom srdci, láske k blízkym a k okoliu.

Tradične v predvianočnom čase prichádzame aj my medzi deti z Detského domova Ratolesť v Tŕní, aby sme im svojou prítomnosťou, darčekmi a voňavým pečivom spríjemnili vianočný čas. Tento rok sa nám to podarilo aj v rámci projektu Show your  talent, ktorý realizuje  OZ TEAM, CVČ – JUNIOR v Banskej Bystrici s finančnou podporou Rozvojovej agentúry BBSK. Do projektu „Daruj deťom radosť“ sa pod vedením pani profesorky Olinky Ondrejkovej zapojili aj žiačky našej školy Dianka Pepichová, Kristínka Pepichová, Sarah Rajčoková z 3.G a Kristínka Karlovská z 2.G triedy, ktoré ich osobne navštívili a odovzdali všetky sladké, kreatívne a užitočné darčeky. Za zbierku hračiek, knižiek a detského oblečenia ďakujeme všetkým kolegom, spolužiakom a ľuďom s dobrým srdiečkom, za pečenie sladkých dobrôt, vianočného pečiva a dodanie hygienických produktov a dezinfekčných prostriedkov ďakujeme pani Nociarovej, Schallerovej a sponzorskej firme Banchem, s.r.o. v Banskej Bystrici. Detičky a zamestnanci detského domova sa nám srdečne poďakovali a popriali pokojné vianočné sviatky, najmä veľa zdravia, šťastia a radosti v kruhu najbližších.

Veľmi nás teší, že sme pred Vianocami s podporou pani profesorky Stašekovej mohli balíčkami sladkostí, vitamínov a oblečenia obdarovať aj rodiny v Centre pre obnovu rodiny Dorka vo Zvolene.

Všetkým zo srdca ďakujeme a prajeme pokojné vianočné sviatky.  

Na svätého Mikuláša,

už je celá zima naša...hovorí jedna stará ľudová pranostika. Zima je už za dverami a s ňou aj predvianočné tradície a zvyky. Či ste starí a či mladí, nejestvuje na svete človek, ktorý by nepoznal deduška s červenou čiapkou, drevenou barlou a dlhočiznou striebornou bradou. Svätec, ktorý v minulosti naozaj žil a existoval, prichádza každoročne začiatkom decembra potešiť milióny detí na celom svete.

Či už v predvečer Svätého Mikuláša (5. decembra) alebo na Mikuláša (6. decembra), nie je domácnosť, v ktorej by na jeho príchod nečakali a mladí i starší čistia čižmy či chystajú ponožky, aby si v nich ráno našli ovocie, sladkosti a iné dobroty. 

Sviatok Svätého Mikuláša je uznávaný kresťanský sviatok, ktorý v sebe nesie silné posolstvo – ľudia sú radi obdarúvaní, ale aj radi obdarúvajú druhých, aby aspoň drobnosťami urobili radosť svojim blízkym. Aj priestory našej školy naplnil mikulášskou atmosférou príchod Mikuláša v sprievode anjela a čertov. Prišiel napriek boľavému chrbtu a “vyskočenej platničke“ a po splnení všetkých covidových opatrení pozdravil našich žiakov a potešil ich sladkosťami.

Nech teda k vám Mikuláš príde akýmkoľvek spôsobom, nezabudnite si v tento deň spomenúť a obdarovať všetkých, na ktorých vám záleží.  

Prajeme Vám štedrého Mikuláša a pokojný adventný čas strávený v zdraví v kruhu svojich najbližších.

V dňoch 6.12. - 15.12.2021 prebehli na Slovensku školské kolá 5. ročníka Ekonomickej olympiády. Samozrejme, nezaháľali ani naši žiaci študijných odborov obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu počnúc 2. ročníkom.

Okrem svojich bežných študijných povinností absolvovali 25 minútový test, ktorý pozostával z 25 otázok. Organizátor tejto celoslovenskej súťaže, ktorým je INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, považuje za úspešného riešiteľa každého žiaka, ktorý získa 16 z 25 možných bodov.

Čo je potešiteľné, túto métu dosiahlo  žiakov z 51 zúčastnených. O tom, kto z nich postúpi do krajského kola sa dozvieme najneskôr 22.12.2021, kedy organizátor zverejní zoznam postupujúcich študentov.

Úspešnými riešiteľmi sú:

3.A OA – Madarászová, Onušková, Palacka, Kostúrová, Váleková, Sasová, Kmeťová

3.A MRCR – Blašková, Mondočková

4.A  OA – Suchý, Babicová

4.A MRCR – Krajlíková, Misitano

 

Dušan Krsek

Školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku 2021

Dňa 26.11 a 2.12. 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 15 študentov. Olympiáda bola rozdelená do dvoch častí, písomnej (online test) a ústnej. Dňa 8.12. 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, kde súťažilo 28 študentov našej školy. Teší nás, že žiaci každý rok prejavia veľký záujem o túto súťaž a ich výsledky sú naozaj obdivuhodné. Študenti súťažili v troch kategóriách a víťazi z každej kategórie nás budú reprezentovať na okresných kolách olympiády v anglickom a v nemeckom jazyku. Študenti budú odmenení knižnými odmenami a všetkým postupujúcim želáme veľa šťastia!

A tu sú výsledky...

Študentská záhrada

Pandémia a lockdown nám viac ako čokoľvek iné  pripomenuli potrebu bližšieho kontaktu s prírodou. Aj to bol podnet k tomu, aby sme sa zapojili do výzvy nadácie Pontis a Tesca Vy rozhodujete, my pomáhame s projektom spoločnej záhrady – miestom, kde by sme sa mohli stretávať aj vo voľnom čase. Náš projekt podporilo Tesco grantom v hodnote 800€.

 Vďaka projektu Študentská záhrada sme sa veľa naučili o prírode a jej fungovaní a rozbehli výnimočnú  a neformálnu spoluprácu medzi študentami z rôznych odborov. Tá začala zdieľaním informácií, tvorbou návrhov, hľadaním sponzorov, pokračovala prípravou pôdy, stavbou vyvýšených záhonov, návozom hliny, semienkárňou z domu, natieraním dreva určeného na stavbu altánku, kompostu a hmyzieho hotela. Osvojili sme si  nielen vedomosti, ale aj zručnosti a schopnosti - plánovať, robiť v tíme, manuálne pracovať s pôdou, rastlinami a drevom.

Táto finančná podpora nám pomohla naštartovať zmenu, ktorú sme ako komunita potrebovali. Z financií, ktoré ďalej poskytlo Združenie rodičov školy, sa môže v týchto dňoch realizovať aj stavba altánku. Ten bude slúžiť ako centrum oddychovej zóny pre internát, aj ako exteriérová učebňa pre žiakov. Poďakovanie patrí aj naším ďalším sponzorom p. Ladislavovi Peťkovi, ktorý venoval sadenice a vedeniu Arboréta Borová hora, ktoré sponzorsky venovalo bylinkové sadeničky a poskytlo aj odbornú pomoc pri samotnej výsadbe.

Poďakovanie patrí aj všetkým študentom, ktorí pod vedením p. uč. Stašekovej pracovali na založení záhradky aj po vyučovaní a počas letných prázdnin. V budúcnosti na rozvoji záhrady a úprave ďalších plôch plánujú žiaci pokračovať, čo je najlepší signál toho, že tento projekt priniesol zásadnú kvalitatívnu zmenu - žiaci sa dostanú von zo školy a z internátu, neustále si budú dotvárať priestor pre trávenie voľného času a v záhrade zažijú prírodu na vlastnej koži.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - ŠKOLA V ON-LINE PRIESTORE

Záznam z vysielania (25.11) - Krátke predstavenie odborov + otázky a odpovede  

>>>> DOD2021 - 25.november 2021 predstavenie + otázky <<<<

Playlist:

0:00:00 Pár slov na úvod
0:02:21 Predstavenie odborov kuchár + hotelová akadémia
0:09:25 Predstavenie odborov čašník,servírka + hotelová akadémia
0:19:04 Predstavenie odboru cukrár
0:21:42 Predstavenie odboru kozmetik
0:25:10 Predstavenie odboru kaderník
0:32:20 Predstavenie odborov obchodná akadémia + manažment regionálneho cest. ruchu
0:43:32 predstavenie odborov obchodný pracovník (DUÁL) + predavač
0:52:44 Zahraničné stáže
 

Záznam z vysielania - Predstavenie jednotlivých odborov

>>>> DOD2021 - 25.november 2021 Predstavenie odborov <<<<

0:00:00 Pár slov na úvod
0:07:38 Predstavenie odborov kuchár + hotelová akadémia
0:18:08 Pár slov od Lukáša GUZMANA
0:25:30 Predstavenie odborov čašník,servírka + hotelová akadémia
0:32:53 Niekoľko slov od Adriána Michalčíka
0:37:33 Predstavenie odboru cukrár
0:47:10 Predstavenie odboru kozmetik
1:04:30 Predstavenie odboru kaderník
1:15:35 Niekoľko slov od známych kaderníkov, našich absolventov
1:22:43 Predstavenie odborov obchodná akadémia + manažment regionálneho cest. ruchu
1:24:09 Predstavenie odboru manažment regionálneho cest. ruchu + OA
1:41:01 Predstavenie odborov obchodný pracovník (DUÁL) + predavač
1:53:06 Zahraničné stáže 

V dňoch 5. - 11.11.2021 sa uskutočnil pod záštitou neziskovej organizácie Človek v ohrození už 22. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov. Festival prináša širokej verejnosti ale aj mladým ľuďom na školách vzťahy prepojenosti spoločností, krajín, kultúr, histórie, životného prostredia a ekonomík v dnešnom globalizovanom svete. Aj žiaci našej školy dostali prvýkrát možnosť stať sa súčasťou "Jedného sveta". Žiaci I.A triedy si pozreli dokumentárny film Generácia Gréta o mladých aktivistkách, ktoré bojujú proti tomu istému nepriateľovi - núdzovej situácii v oblasti klímy. Dokumentárny film Modelka Maddy, ktorý búra stereotypy, videli žiaci IV.H triedy. Maddy nie je typická modelka. Má totiž Downov syndróm. 
Okrem projekcie sa žiaci po vzhliadnutí filmu zúčastnili aj online diskusie, do ktorej sa aktívne zapojili a položili mnohé podnetné otázky. 
Tešíme sa, čo nám ponúkne ďalší ročník tohto festivalu, pretože svet nám nie je ľahostajný. 

Klimatické vysvedčenie

Pri príležitosti klimatickej konferencie COP26 v Glasgowe zorganizovalo o. z. Pole pre študentov a študentky stredných škôl súťaž s názvom „Vystav vláde Klimatické vysvedčenie v piatich klimatických predmetoch:

  1. Plnenie klimatických sľubov vládou SR.
  2. Prijímanie dostatočných opatrení na zmiernenie klimatickej krízy.
  3. Prístup verejnosti k informáciám o produkcii CO2 a metánu.
  4. Vyčlenenie dostatku zdrojov vládou na transformáciu ekonomiky na zelenú.
  5. Zelená ekonomika pre ľudí alebo ústretovosť k fosílnemu sektoru.

Do súťaže sa zapojili aj študenti prvého ročníka odboru obchodná akadémia a manažment cestovného ruchu počas hodín biológie v týždni od 8. - 12.11.2021. Na internete si museli vyhľadať informácie k jednotlivým témam, spracovať ich, oznámkovať, vyjadriť svoje názory, čím sa u študentov rozvíja schopnosť kriticky myslieť. Práce sme vyhodnotili a poslali organizátorom súťaže na posúdenie. S otázkami sa popasovali výborne a tu si môžete prečítať ich práce.

Klimatické vysvedčenie 1.A - Kútiková, Feketeová, Schvarc

Klimatické vysvedčenie - Riabtseva

Klimatické vysvedčenie -Tuhárska

Design by: www.diablodesign.eu