SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Obezita – Týka sa aj nás?

Pri príležitosti svetového dňa obezity,  ktorý každoročne pripadá na 4. marec, sa žiaci prvého ročníka odboru Obchodná akadémia a MRCR zúčastnili besedy na tému Obezita pod vedením pani Gondášovej z RÚVZ.

Nadbytočná hmotnosť je vážny a rozšírený problém, ktorý sa dotýka viac než tretiny slovenskej populácie. Vplyv nadváhy a obezity na organizmus nemožno podceňovať, pretože zhoršujú kvalitu života a celkový zdravotný stav človeka. Často majú za následok vznik ďalších ochorení, ako je cukrovka 2. typu, hypertenzia, nádorové ochorenia. V diskusii žiaci preukázali svoje vedomosti o zdravom a nezdravom životnom štýle, zapájali sa prezentovaním svojich skúseností a názorov. Zúčastnili  sa merania percentuálneho množstvo tuku v našom tele pomocou tukomeru. Aj keď takýto prístroj doma určite nemáte, prvým pomocníkom na porovnanie našej hmotnosti a našej výšky je BMI index. Ten si vieme všetci vypočítať pomocou BMI kalkulačiek na internete. Získame predbežnú predstavu, ako to s nami vyzerá a zamyslieť sa nad naším životným štýlom. Obezita sa celosvetovo zaraďuje medzi civilizačné ochorenia a je len na nás, do akej miery sa nás bude dotýkať.

Valentín

V pondelok 14. februára 2022 sme oslávime sviatok lásky. Tento láskyplný deň sa niesol v romantickom duchu a začal hitparádou valentínskych pesničiek, ktoré sa šírili priestormi našej školy. Počas prestávok ponúkali naše spolužiačky Natka a Simča z I.A triedy valentínske koláčiky, z predaja ktorých poputuje krásna suma 43 eur pre detičky z Detskej onkológie v Banskej Bystrici. Svoju lásku, náklonnosť či sympatie mohli žiaci vyjadriť aj prostredníctvom valentínskych pozdravov. Tie boli následne doručené do rúk srdcu blízkym ľuďom.

Veríme, že sme spoločne v našej škole navodili krásnu romantickú atmosféru, odovzdanými valentínkami potešili srdiečka spriaznených duší a odovzdali kúsok lásky a dobra tým, ktorí to veľmi potrebujú.

"Na láske je najkrajšie to, že ju nikto nedokáže vysvetliť, ale predsa ju každý tak nádherne chápe."

Žiacka školská rada

Skills Slovakia Junior Gastro 2021/2022

 

Len čo sa otvorili brány gastro súťaží, už sme tam boli. Po úspešnom výberovom konaní naši kuchári a cukrári začali súťažiť. Prebojovali sa do semifinálového kola známej súťaže v odborných zručnostiach pod názvom Skills Slovakia Junior Gastro, ktorá sa konala v Piešťanoch. Organizátormi súťaže boli ŠIOV, Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Piešťanoch.               

            Za ,,naše farby“ išli bojovať kuchár a dve cukrárky.

28. januára 2022 v piešťanskej reštaurácii Semafor ukázali svoje odborné zručnosti 12 mladí kuchári stredných odborných škôl Slovenska v semifinálovom kole Skills Slovakia -  Junior GASTRO METRO CUP. Medzi nimi aj náš Christofer Kováč, žiak 3. ročníka odboru hotelovej akadémie. Ich súťažnou úlohou bolo pripraviť hlavné jedlo s predpísanou hlavnou surovinou-    bravčový bôčik bez kostí a s kožou. Na zhotovenie troch porcií moderného teplého pokrmu s prílohami mali súťažiaci 120 minút. Nášmu Christoferovi  sa podarilo prebojovať do bronzového pásma, kde skončil na 7. mieste, a je zaradený do finálového kola súťaže ako prvý náhradník.    

27.januára 2022 sa do druhého ročníka súťaže Junior GASTRO DEBIC CUP zapojili naše cukrárky. Svoje cukrárske odborné zručnosti predviedli súťažiace Kristína Madarászová a jej pomocníčka Lívia Hegedűšová, obidve žiačky tretieho ročníka. Svoje sily- odborné zručnosti si merali s ďalšími 14 súťažiacimi. Ich úlohou bolo za 120 minút pripraviť 6 kusov moderných a trendových tartaletiek, ktoré museli byť zložené minimálne z troch textúr podľa vlastného výberu. Svojím dezertom, ktorý pomenovali Jeseň na tanieri, sa umiestnili v striebornom pásme a získali 2. miesto.   

Všetci traja súťažiaci prispeli k dobrému menu školy. Potešili seba, ale aj svojich majstrov, učiteľov i žiakov školy. Otvorili nové kolo zapájania sa do súťaží, ktoré, dúfame, už nič nepreruší. Súťaže sú predsa dôležitým miestom na získavanie a preverovanie si odborných zručností našich žiakov. Posúva ich to dopredu.

 

OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

Okresné ONLINE kolo olympiády v nemeckom jazyku sa konalo dňa 19. 1.2022 .

Naši žiaci boli aj tento rok úspešní a vybojovali si aj postup na krajské kolo. 

 

V kategórii 2A obsadila žiačka Ľudmila Pálenkášová z II.H triedy 3. miesto.

V kategórii 2B sa na 3. mieste umiestnila Miroslava Malčeková z V.H.

V kategórii 2D sa na 1. mieste umiestnil žiak z II.A  Vitalii Borets.

 

Tešíme sa, že naša škola bude mať zastúpenie na krajských kolách olympiád  tak v anglickom jazyku , kde nás bude reprezentovať  v kategórii 2A Alžbeta Pálková, ako aj v nemeckom jazyku, kde sa pokúsi zabojovať v kategórii 2D Vitalii Borets.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a postupujúcim držíme palce na krajskom kole.

BUDUJME SI ZDRAVÉ SEBAVEDOMIE

Aké je vaše sebavedomie? My sme si všimli, že v dnešnej dobe sú ľudia ovplyvnení sociálnymi sieťami, ktoré ich kŕmia falošnou ideou dokonalosti, skrývania nedostatkov a porovnávania sa. A to mnohokrát vedie k nízkemu sebavedomiu, psychickým problémom či poruchám príjmu potravy. My sme sa rozhodli riešiť tento problém prostredníctvom zdravej stravy. Platí predsa „Si to čo ješ.“

Zrealizovali sme projekt pod záštitou BB SK, OZ TEAM SHOW YOUR TALENT, vedenia našej školy  a za finančnej podpory Rozvojovej agentúry BBSK pod názvom: Zdravé sebavedomie. Chceli sme inšpirovať všetkých mladých ľudí, aby sa zamysleli nad svojím životným štýlom, ekologicky žili a zdravo sa stravovali. Naše aktivity prebiehali na škole od októbra 2021.

Oslovili sme žiakov z rôznych tried, podporili ich snahu zdravo a ekologicky sa  správať. Zostavili sme kuchárku zdravých jedál - Zdravá kuchárka, každý recept sme odvarili a ponúkli spolužiakom - veď je lepšie raz ochutnať, než stokrát o tom počuť.

Okrem ochutnávky a publikácie knihy sme zorganizovali 20. januára 2022 aj SWAP oblečenia. Bola to výmena, ktorá mala povzbudiť zdravé sebavedomie v obliekaní a podporiť ekológiu. Možno vás to prekvapí, ale  na Slovensku sa každých 10 minút vyhodí do smetí približne 460 kg oblečenia. Sme radi, že sa do swapu zapojilo veľa žiakov a staršie oblečenie dostalo novú šancu.

Šetrime teda našu planétu, vážme si svoje zdravie a hlavne – budujme si zdravé sebavedomie!

Projektový tím

Michaela Hanesová, Natália Cengelová, Štefánia Kremnická, Michaela Kuricová, Ing. Zuzana Ťavodová

POMOCNÉ LABKY  PODANÉ

„Nič nečiní človeka ľudskejším ako láska k zvieratám.“   Henry Fielding

Zima býva ťažká pre všetky zvieratá a výnimkou nie sú ani tie, ktoré žijú v útulkoch. V rámci projektu SHOW YOUR TALENT sme tohtoročnú zimu urobili krajšou pre niekoľko psíkov a mačiek v karanténnej stanici vo Zvolene. Pod taktovkou štyroch žiačok z 2.A triedy -  Niny Kupcovej, Niky Seleckej, Simony Gibalovej a Lenky Kulichovej a p. učiteľky Žanety Sotákovej sa na škole zorganizovala zbierka krmiva, podstielok a hračiek pre zvieratá, ktoré v útulku čakajú na adopciu.

Od 8. do 15. decembra nosili žiaci a zamestnanci školy veci, ktoré potrebovali psíky  a mačičky na to, aby prežili o niečo príjemnejšiu zimu.  Pomocnú labku však podali všetci Zvolenčania, ktorí prispeli do krabice v chovprodukte Wydra.  

Bolo príjemným vianočným prekvapením, že sa nakoniec  vyzbierali dva plné kufre použitých diek, plachiet, prikrývok, ale aj gumených hračiek a krmiva.  Ďakujeme všetkým, ktorí podali opusteným zvieratám pomocnú labku. Dúfame, že toto nebola posledná akcia na pomoc zvieratám v karanténnej stanici vo Zvolene a už teraz sa tešíme na spoločné  venčenie psíkov.

OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

Dňa 13.1. 2022 sa uskutočnil v poradí už 32. ročník okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Súťaž prebiehala online a našu školu veľmi úspešne zastupovali traja žiaci v troch kategóriách, 2A, 2B a 2D.

Olympiády sa zúčastnilo spolu 11 žiakov z nasledovných stredných škôl: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Stredná odborná škola technická, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Stredná priemyselná škola dopravná, Stredná odborná škola drevárska, Stredná zdravotnícka škola, Súkromná stredná odborná škola podnikania a Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu.

Žiaci si otestovali svoje vedomosti a zručnosti v gramatike, slovnej zásobe, čítaní a počúvaní s porozumením. Ústna časť sa tento rok nekonala.

A tu sú výsledky:

Kategória 2A

  1. miesto: Alžbeta Pálková (SOŠ hotelových služieb a obchodu)

Kategória 2B

  1. miesto: Viviána Hamariková (Gymnázium Ľudovíta Štúra)

Kategória 2D

  1. miesto: Martin Donoval (SOŠ technická)

V kategórii 2B (Kristián Lacko) a 2D (Nina Marková) sme obsadili druhé miesta.

 

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole, ktoré sa bude konať 8.2.2022.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Dobročinná akcia Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok je známa už  na celom Slovensku  -jej myšlienka je prostá – potešiť niekoho, kto neočakáva žiadny darček.

Naša škola sa do tejto výzvy zapojila prvýkrát – a to hneď úspešne.

Počas decembra sme zbierali, balili, písali odkazy.  Za krátky čas sme rôznymi drobnosťami zaplnili 22 krabíc od topánok zabalených v darčekovom papieri.  Krabičky plné drobností od našich študentov a zamestnancov sme odovzdali pani Sanji Nikolov  z  občianskeho centra OKO, ktorá pôsobí ako kontaktná osoba celoslovenskej zbierky pre Zvolen.

Ako nám napísala, v týchto dňoch darčeky od našich žiakov a zamestnancov, ako aj ostatných Zvolenčanov, ktorí sa do zbierky zapojili, dostávajú  obyvatelia zvolenských DS a DSS, seniori v našej nemocnici a obdarovaní sú aj osamelo žijúci seniori  vo Zvolene.  

Pomoc druhým je dôležitou súčasťou nášho života. Pomáha aj nám samotným. Sme radi, že aj my sme mohli pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky na našej škole zapojili - či už krabičky obaľovali, napĺňali alebo písali milé odkazy.

Design by: www.diablodesign.eu