SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Vitajte na stránke SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Prvé pracovné stretnutie v Jene

V dňoch 04.-08.12.2016 sme sa zúčastnili prvého pracovného stretnutia  projektu pod názvom „ Etablierung des dualen Ausbildungssystems durch Unterstutzung der Professionalität in den Ausbildungsbetrieben – Entwicklung von Ausbildungsunterlagen fur Betriebe in Metall- und Gastronomieberufen“

Koordinátorom projektu je IB Jena a partnermi  sú ENAIP Lombardia  – Taliansko a SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, z každej krajiny sa zúčastnili 4 zástupcovia. Základnou témou je duálne vzdelávanie – skúsenosti, výmena a návrhy ako i motivácia zamestnávateľov , aby sa zapojili do duálneho vzdelávania. Na prvom stretnutí jednotliví účastníci sa oboznamovali nielen so školským systémom v jednotlivých krajinách,  ale i so systémom skúšok po ukončení vzdelávania, ktoré sa realizuje pod gestorstvom IHK, ktorých zástupcovia sa tiež zúčastnili stretnutia a prezentovali svoje skúsenosti . V rámci stretnutia sme navštívili i školu v Goschwitzi ako i zamestnávateľov, ktorí zabezpečujú duálne vzdelávanie a to pre gastronómiu reštauráciu Zur Noll a pre strojárske odbory firmu Kirsch. Posledný deň sa definovali  a konkretizovali úlohy pre jednotlivých partnerov a navrhli i termíny ďalších stretnutí. Pre našu školu je to inšpirujúce, nakoľko máme záujem už v budúcom školskom roku vstúpiť do duálneho vzdelávania.

Ďalšie stretnutie sa uskutoční u nás vo Zvolene v termíne 26. – 30.03.2016. Tešíme sa