SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Vitajte na stránke SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

The Cooperating Tourism Spider v Steyr

Projekt programu Erasmus+ The Cooperating Tourism Spider pokračoval ďalším pracovným stretnutím v rakúskom meste Steyr. Desať žiakov našej školy spolu s dvoma vyučujúcimi strávilo v rakúskej spolkovej krajine Horné Rakúsko 7 nezabudnuteľných dní od 3.12. do 9.12.2017. Pobytu sa zúčastnili žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka odborov hotelová akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu.

Spolu so študentmi z Čiech, Lotyšska a Rakúska absolvovali ďalšiu časť vzdelávacieho programu v oblasti cestovného ruchu tentokrát zameraného na turizmus sakrálnych, kultúrnych a prírodných pamiatok. Program bol naozaj bohatý, každý deň sme sa venovali jednému z piatich submodulov, ktorými boli architektúra v meste Steyr, vianočné zvyky a tradície v meste Steyr a jeho okolí, Národný park Kalkalpen, „Kultiwirt“ (tradičná rakúska gastronómia, zvyky, príprava jedál z miestnych surovín a podľa pôvodných receptúr), obdobie národného socializmu v Rakúsku.  Navštívili sme veľa zaujímavých miest, nazbierali množstvo poznatkov a nových zážitkov, rozšírili slovnú zásobu v anglickom jazyku a hlavne nadviazali medzinárodné priateľstvá a kontakty. Študenti na záver úspešne absolvovali výstupný test, na základe ktorého získali osvedčenie o účasti v projekte a ECVET, ktorý slúži na prenos kreditov v odbornom vzdelávaní.

Ďalšie pracovné stretnutie nás čaká vo februári 2018 (5.2. – 9.2.2018), kedy vycestujeme do, pre mnohých z nás pomerne neznámej krajiny, Lotyšska. Témou vzdelávania bude hotelierstvo.

Mgr. Eva Mikulová + Mgr. Zuzana Paulovčíková