SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Vitajte na stránke SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

NAŠI ŽIACI NA MALTE

V rámci programu Erasmus+, KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov umožnila naša škola ôsmim vybraným žiakom štvrtého a piateho ročníka hotelovej akadémie absolvovať odbornú zahraničnú stáž na maličkom ostrove v Stredomorí, na Malte. Už z názvu Jazyková a odborná kvalifikácia mladých gastronómov pre ich flexibilné uplatnenie na európskom trhu práce vyplýva, že cieľom projektu bolo rozvinúť u účastníkov stáže jazykové a komunikačné zručnosti v oblasti komunikácie s hosťom ale i kolegami a kamarátmi v cudzojazyčnom prostredí, zvýšiť ich odbornú spôsobilosť vo svojom odbore, rozšíriť ich vedomosti o maltskej kuchyni, a podporiť iniciatívnosť a podnikavosť mladých ľudí pri uplatňovaní sa na európskeho trhu práce.

Naši žiaci spolu s vyučujúcimi anglického jazyka Mgr. Lúštikovou a Mgr. Mikulovou strávili dva mesiace (01.08. – 29.09.2017) v malom mestečku Marsascala na juhovýchode ostrova. Prevádzky, v ktorých žiaci vykonávali zahraničnú odbornú prax boli Sensi Hotel, reštaurácie Sensi Lido a Beano’s. Vyskúšali si tu rôzne pracovné pozície od obsluhy cez kuchyňu až po prácu na hotelovej recepcii.

Celý projekt by nebolo možné zrealizovať bez významnej pomoci pána Marka Causona, sprostredkovateľa stáže a pána Malcolma Falzona, majiteľa prevádzok.

Okrem pracovných povinností sme mali možnosť tráviť čas objavovaním histórie a rozmanitosti stredomorskej kultúry, gastronómie a prírodných krás. Spolu sme navštívili niekoľko zaujímavých miest ako napr.

Valetta, hlavné mesto Malty s prekrásnymi záhradami, úzkymi, strmými uličkami a nepreniknuteľnými hradbami,

Mdina, kedysi hlavné mesto a centrum maltézskych rytierov, dnes mesto s atmosférou duchov, keďže tam žije asi 298 stálych obyvateľov, väčšinou starých ľudí, 

Sliema, moderné mesto s množstvom nákupných centier,

St. Julian, mesto mladých s bohatým nočným životom a množstvom jazykových škôl,

Buggiba, známa turistická destinácia, sídlo maltského Národného akvária,

Ostrov Gozo, kde sme videli už iba pozostatky nedávno zrúteného skalného útvaru známeho ako Azúrové okno a zaplávali sme si v jaskyniach,

Ostrov Comino s prekrásnou modrou lagúnou,

Modrá jaskyňa,

prírodná rezervácia Busketové záhrady.

Na záver pobytu žiaci spolu s pani riaditeľkou pripravili rozlúčkovú večeru v slovenskom duchu, kde sa žiaci poďakovali svojmu zamestnávateľovi a kolegom za poskytnutú príležitosť a milé prijatie a taktiež predstavili tie najchutnejšie tradičné slovenské jedlá Malťanom.

Všetci žiaci úspešne absolvovali odbornú zahraničnú stáž a získali certifikát o účasti v projekte, certifikát ECVET na prenos kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave, Europas a záverečné hodnotenia od svojho zamestnávateľa.

Účastníci zahraničnej stáže: Samuel Kuka, Alexander Moravík (V.H), Rebeka Juhászová, Monika Plavuchová (V.K), Silvia Psotková, Barbora Leštachová, Romana Lyseková, Michal Veselovský (IV.K)

Boli ste už niekedy na Malte? Nie? Tak tu je zopár obrázkov a trošku pohodovej letnej atmosféry...