SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Vitajte na stránke SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Zahraničná odborná stáž v Jene

Ako vianočný darček sa týždeň pred vianočnými sviatkami vrátili domov rodičom 15 žiaci našej školy z Nemecka, kde absolvovali v meste Jena zahraničnú odbornú stáž.  Táto stáž bola našim žiakom  umožnená v rámci programu Erasmus+, KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov,  v rámci ktorého bol vypracovaný a schválený projekt s názvom Jazyková a odborná kvalifikácia mladých gastronómov pre ich flexibilné uplatnenie na európskom trhu práce.  Cieľom projektu bolo rozšíriť a zdokonaliť odborné vedomosti a zručnosti našich žiakov v oblasti gastronómie a hotelierstva, zlepšiť a posilniť ich komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, vybudovať a podporiť ich sebavedomie a orientačný zmysel, poskytnúť im šancu nadviazať nové priateľstvá, spoznať durínsku kuchyňu, kultúru a mestá a samozrejme vytvoriť si vlastný postoj k nevyhnutnosti vzdelávať sa a ovládať nielen všeobecnú ale aj odbornú nemčinu.

Z nemeckej strany pomáhala našej škole organizačne zabezpečovať celý projekt vzdelávacia organizácia Internationaler Bund Jena. Okrem nových skúseností si žiaci priniesli domov aj množstvo zážitkov z odborných exkurzií, spoločných výletov a voľnočasových aktivít. Na záver stáže zorganizovala slovenská strana slávnostný záverečný večer so slovenskou kuchyňou.

Počas večera si žiaci slávnostne prevzali certifikáty o úspešnom absolvovaní stáže, Europasy, ECVET-dokumenty a hodnotenia z podnikov, v ktorých vykonávali svoju prax. Dôležitým bodom  večera bolo aj poďakovanie sa našich žiakov všetkým, na projekte sa zúčastneným, stranám a krátky kultúrny program.

Stáže sa zúčastnili žiaci 2. – 4.ročníka  odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník a cukrár:

Marianna Murínová, Nikola Chrienová-IV.H

Andera Lakotová - IV.K;

Tereza Šimová, Bianka Hodúľová - III.H;

Katarína Segečová – III.G

Erika Pomotiová, Adriána Pásztorová – III.M

Matěj Vilhan – III.E

Radka Havlíková, Alžbeta Dolinská, Tajana Sičáková - II.K;

Jakub Vreštiak, Jakub Ševčík – II.H

Jakub Hanuska – II.G

 

Na záver vám prinášame niekoľko obrázkov, aby sme vám takto priblížili celý pobyt našich žiakov nielen v meste Jena, ale aj v Erfurte, Weimare, vinárskych závodoch Sektkellerei Rotkäppchen...