SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Vitajte na stránke SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Stretnutie zástupcov krajín o systéme duálneho vzdelávania v Taliansku

V dňoch 15. až 19. októbra 2017 sa uskutočnilo stretnutie zamerané na fungovanie systému duálneho vzdelávania na pôde talianskej partnerskej školy. Zástupcovia jednotlivých krajín Nemecka (pán Kai Vöcking, pán Holger Bohnsack, pán Martin Frühauf, pán Jens Lange), Slovenska (Mgr. Alžbeta Staníková, PaedDr. Helena Hrnčiarová, Ing. Zuzana Ťavodová ) a Talianska (pani Sara Tettamanti, pani Savina Principi a pán Fabio Veneri) prezentovali systém duálneho vzdelávania fungujúci v ich krajine. Vyzdvihli kladné stránky tohto systému, ale snažili sa i poukázať na príležitosti pre žiakov, ktoré ponúka európsky trh práce.
Cieľom stretnutia bola výmena skúseností v oblasti odborného vzdelávania a, samozrejme, nadviazanie nových kontaktov. Súčasťou stretnutia bola i návšteva miest, ako sú Miláno, Varese,  Cantú a Vimercate. Práve v týchto mestách pôsobí vzdelávacie centrum ENAIP, ktorého činnosť je zameraná na duálne vzdelávanie pre žiakov v rôznych študijných odboroch. Zo stretnutia sme si priniesli mnoho odborných poznatkov a skvelých zážitkov, ktoré budeme aplikovať i v našom školskom vzdelávacom systéme. Tešíme sa na nové stretnutie s partnermi, ktoré nás čaká na pôde našej školy.

Ing. Zuzana Ťavodová