SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Charakteristika študijného odboru čašník, servírka

Štúdium je 4-ročné, ukončené maturitnou skúškou, absolventi/absolventky tohto odboru :

–        ovládajú práce spojené s technikou obsluhy, ovládajú špeciálnu obsluhu,

–        ovládajú základné receptúry a technologické postupy prípravy jedál a nápojov,

–        samostatne  prijímajú, registrujú  objednávky,  vykonávajú zúčtovanie s hosťom,

–        poznajú suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, ovládajú základné receptúry,

–        v praxi uplatňujú gastronomické pravidlá,

–        vedia  pracovať  s elektronickou registračnou pokladnicou a výpočtovou technikou, účtovať, robiť vyúčtovanie,

–         majú kultivované a spoločenské správanie, 

–         vedia aktívne komunikovať v materinskom a 2 cudzích jazykoch,

–        ovládajú zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

–        ovládajú zásady vedenia administratívy,

–        sa môžu počas štúdia zúčastniť zahraničných, školou sprostredkovaných stáží v Nemecku, Švajčiarsku, na Cypre ...,

–         sú pripravení/é na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie v zariadeniach spoločného stravovania vo funkcii hlavného/ hlavnej čašníka, servírky; barmana/ barmanky; prevádzkara/ prevádzkarky; ako aj na samostatné podnikanie.

 

Organizácia, miesto vyučovania

Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania.

Teoretické vyučovanie sa realizuje v  budove školy na Jabloňovej 1352 vo Zvolene,  praktické vyučovanie v Hoteli Academic, Season – home cooking a Divadelná reštaurácia.

 

Ukončovanie štúdia

Štvorročné štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

Dokladom o vykonaní maturitnej skúšky je maturitné  vysvedčenie, výučný list v odbore čašník, servírka, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.

Výučný list v odbore čašník, servírka oprávňuje držiteľa samostatne podnikať v pohostinskej činnosti.

 

Ďalšie štúdium

Úspešní absolventi/absolventky majú možnosť ďalšieho štúdia formou pomaturitného alebo vysokoškolského štúdia.

 

Viac informácií

Viac informácií nájdete v časti >> Dokumenty - ŠkVP <<,  pre študijný odbor čašník, servírka.

Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Fotogaléria