SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Charakteristika učebného odboru čašník, servírka

-        štúdium je 3-ročné, ukončené záverečnou skúškou, absolventi/absolventky tohto odboru :

–        ovládajú práce spojené s technikou obsluhy,

–        vedia odborne komunikovať so zákazníkom,

–        poznajú suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, ovládajú základné receptúry,

–        v praxi uplatňujú gastronomické pravidlá,

–        vedia  pracovať  s registračnou pokladnicou a výpočtovou technikou, účtovať, robiť vyúčtovanie,

–         majú kultivované a spoločenské správanie,  

–        ovládajú zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

–        ovládajú zásady vedenia administratívy, sú pripravení/é na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v zariadeniach spoločného stravovania, ako aj na samostatné podnikanie.

 

Organizácia, miesto vyučovania

Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania – jeden týždeň teoretické vyučovanie, druhý týždeň praktické vyučovanie formou odborného výcviku. Teoretické vyučovanie sa realizuje v  budove školy  na Jabloňovej ulici 1352 vo  Zvolene. Praktické vyučovanie na pracoviskách v Hoteli Academic, Season – home cooking a Divadelná reštaurácia.

 

Ukončovanie štúdia

Trojročné štúdium je ukončené záverečnou skúškou. Dokladom o vykonaní záverečnej skúšky je výučný list, záverečné vysvedčenie, dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške.

 

Ďalšie štúdium

Úspešní absolventi/absolventky majú v našej škole možnosť ďalšieho štúdia v 2-ročnom študijnom odbore spoločné stravovanie, ktoré je ukončované maturitnou skúškou.

 

Viac informácií

Viac informácií nájdete v časti Dokumenty - ŠkVP,  pre učebný odbor čašník, servírka.

Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Fotogaléria