SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Charakteristika učebného odboru cukrár

Štúdium je 3-ročné, ukončené záverečnou skúškou, absolventi/absolventky tohto odboru :

– vedia zrealizovať výrobu cukrárskych výrobkov od normovania a prípravy surovín až po ich konečné vyhotovenie,

– majú všetky predpoklady na to, aby vedeli posudzovať základné a pomocné suroviny, kontrolovať nastavenie technologických parametrov vo výrobnom procese, vyrábať výrobky podľa technologických postupov a receptúr, dodržiavať a uplatňovať zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

– sú pripravení/é na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie, v potravinárstve, vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i malých podnikoch, ako aj na samostatné podnikanie.

 

Organizácia, miesto vyučovania

Štúdium je organizované striedaním teoretického a praktického vyučovania – jeden týždeň teoretické vyučovanie, druhý týždeň praktické vyučovanie formou odborného výcviku.

Teoretické aj praktické vyučovanie sa realizuje v areáli školy na Jabloňovej ulici 13521 vo  Zvolene. Teoretické vyučovanie v  budove školy a praktické vyučovanie v cukrárskej výrobni.

 

Ukončovanie štúdia

Trojročné štúdium je ukončené záverečnou skúškou.

Dokladom o vykonaní záverečnej skúšky je výučný list, záverečné vysvedčenie, dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške.

 

Ďalšie štúdium

Úspešní absolventi/absolventky majú v našej škole možnosť ďalšieho štúdia v 2-ročnom študijnom odbore spoločné stravovanie, ktoré je ukončované maturitnou skúškou.

 

Viac informácií

Viac informácií nájdete v časti >> Dokumenty - ŠkVP << pre učebný odbor cukrár.

Na konkrétne otázky Vám radi odpovieme na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..