SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Vitajte na stránke SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku 2021

Dňa 26.11 a 2.12. 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 15 študentov. Olympiáda bola rozdelená do dvoch častí, písomnej (online test) a ústnej. Dňa 8.12. 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, kde súťažilo 28 študentov našej školy. Teší nás, že žiaci každý rok prejavia veľký záujem o túto súťaž a ich výsledky sú naozaj obdivuhodné. Študenti súťažili v troch kategóriách a víťazi z každej kategórie nás budú reprezentovať na okresných kolách olympiády v anglickom a v nemeckom jazyku. Študenti budú odmenení knižnými odmenami a všetkým postupujúcim želáme veľa šťastia!

A tu sú výsledky...

NEMECKÝ JAZYK

Kategória 2A (1. + 2. ročník študijných odborov hotelová akadémia a obchodná akadémia)

 1. miesto: Natália Murínová (II.H)
 2. miesto: Ľudmila Pálenkášová (II.H)
 3. miesto: Karolína Horváthová (II.H)

 

Kategória 2B (3., 4. + 5. ročník študijných odborov hotelová akadémia a obchodná akadémia)

 1. miesto: Miroslava Malčeková (V.H)
 2. miesto: Romana Sameková (V.H)
 3. miesto: Milan Macko (III.H)

 

Kategória 2D (1. – 4. ročník ostatných študijných odborov)

 1. miesto: Vitalii Borets (II.A)
 2. miesto: Kristína Nászaliová (IV.A)
 3. miesto: Sophia Blašková (III.A)

 

ANGLICKÝ JAZYK

Kategória 2A (1. + 2. ročník študijných odborov hotelová akadémia a obchodná akadémia)

 1. miesto: Alžbeta Pálková (II.A)
 2. miesto: Slávka Kováčiková (I.H)
 3. miesto: Roman Šuchma (II.H)
 4. miesto: Natália Lempochnerová (I.A)
 5. miesto: Natália Murínová (II.H)

 

Kategória 2B (3., 4. + 5. ročník študijných odborov hotelová akadémia a obchodná akadémia)

 1. miesto: Kristián Lacko (IV.H)
 2. miesto: Ella Navrátilová (IV.A)
 3. miesto: Ivana Andrášiová (V.H)
 4. miesto: Miroslav Palacka (III.A)

 

Kategória 2D (1. – 4. ročník ostatných študijných odborov)

 1. miesto: Nina Marková (III.A)
 2. miesto: Sophia Blašková (III.A)
 3. miesto: Petra Brindzová (III.Z)
 4. miesto: Denisa Šišková (IV.A)