SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Vitajte na stránke SOŠ hotelových služieb a obchodu, ZVOLEN

Návrat do tábora smrti

„ Ten kto zabudne na svoju minulosť, je odsúdený znovu ju prežiť.George Santoyana

V piatok 10. mája 2019 sa výber študentov našej školy zúčastnil dejepisnej exkurzie do múzea, ktoré bolo zriadené v bývalých koncentračných táboroch Auschwitz I a Birkenau. Tieto koncentračné tábory patrili medzi vyhladzovacie a počet umučených nie je presný. Uvádza sa, že tu zahynulo 2,5 milióna väzňov, z nich bolo v továrni smrti  umučených 1, 1 milióna. Medzi nimi boli aj deti, pretože deti mladšie ako 15 rokov išli priamo do plynu.

So študentmi sme si prezreli expozíciu a v jej niektorých častiach doslova mrazilo, pretože dnes si už ani nevieme predstaviť, aké utrpenie prežívali väzni v týchto táboroch. V baraku č. 16 je umiestnená slovenská expozícia.  Celkovo bolo z územia dnešného  Slovenska deportovaných do Osvienčimu 65 692 osôb. Podľa údajov repatriačných úradov sa z nich vrátilo v roku 1945 celkovo 348 osôb. Študenti sa dozvedeli aj o tom, aké pokusy robil Anjel smrti, ako volali doktora Mengeleho, na dvojičkách, novorodencoch a tehotných ženách. S pietou sme si pozreli krematórium a stenu smrti. Na území Poľska boli aj ďalšie koncentračné tábory. Patrí medzi ne Treblinka, Majdanek, Chelmno, Sobibor. Do Sobiboru odišiel aj prvý slovenský transport, v ktorom boli ženy od 16 do 35 rokov.

Vyhladzovací tábor Osvienčim varuje.       

Veríme, že osobné stretnutie našich študentov so smrťou ich donútilo zamyslieť sa, aké hrôzy sú spojené s holocaustom a uvedomia si, aké nebezpečenstvo v dnešnej dobe predstavuje neofašizmus.