SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Krajská prehliadka SOČ

40. ročník krajskej prehliadky v Stredoškolskej odbornej činnosti bol pre nás opäť úspešný. Konal sa 6. apríla 2018 na Súkromnom Gymnáziu v Lučenci . Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo vo vynovenej synagóge a mali sme možnosť  zblízka  obdivovať  túto krásnu kultúrnu pamiatku .

Našu školu reprezentovali  2 žiačky – Viktória Mozolová , žiačka III.H triedy, odbor hotelová akadémia a Romana Nemcová, žiačka III.A triedy, odbor manažment regionálneho cestovného ruchu. Viktória postúpila zo školského kola prácou „Analýza jedálneho lístka reštaurácie Season  - home cooking“, kde porovnala skúsenosti  a požiadavky zákazníkov  s   filozofiou podniku a navrhla možnosti zlepšenia jedálneho lístka.

Romana Nemcová z III.A zhrnula svoje skúsenosti s dobrovoľníckou prácou   a rozobrala všetky výhody a nevýhody dobrovoľníckej práce a jej význam pre spoločnosť, aj pre konkrétneho dobrovoľníka.  Obhajoba tejto práce  s názvom „Dobro (ne)došlo“ jej vyniesla prvé miesto  a Romana postupuje na celoštátnu prehliadku prác SOČ v Žiline.

Blahoželáme a prajeme Romanke veľa úspechov  v celoštátnom kole.

Ing. Setteyová

Časopis MOZAIKA - špeciálne vydanie

 

 

Olympiáda Mladý účtovník

23.marca 2018 sa v Žiline, Bratislave a Košiciach uskutočnili regionálne kolá olympiády Mladý účtovník 2018, ktorú vyhlasuje a jej garantom je spoločnosť Kros, a. s. Žilina. Účtovníctvo je jedným z profilových predmetov študijného odboru obchodná akadémia. Záujmom školy je čo najviac prepojiť teóriu s praxou, a preto okrem výučby v „klasickej“ triede, prebieha výuka tohto predmetu aj na počítačoch v ekonomickom softvéri Omega, ktorý škole poskytuje práve spoločnosť Kros, a. s. Žilina.

Za našu školu sa tento rok olympiády zúčastnili žiaci IV. A – Barbora Minková a Michal Čásar.

V regionálnom kole v Žiline súťažilo 46 študentov. Barbora skončila na štvrtom, postupovom mieste! Po zoradení súťažiacich z celého Slovenska, na základe ktorého sa robí postupová listina na celoslovenské kolo, bola na 7. mieste (celkovo bolo hodnotených 118 súťažiacich).

Michal síce nepostúpil, ale jeho výkon bol tiež veľmi dobrý. Skončil na 15. mieste. Barči gratulujeme a držíme palce v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční za účasti silnej konkurencie 26. apríla 2018 v Žiline.

Ing. Erika Guničová

učiteľka ÚČT

 

Čo svet je? - Zo zeme na tanier

Zo zeme na tanier. Pod týmto názvom sa konala odborná exkurzia na zámku Schloss Hof v Rakúsku dňa 6.4.2018, ktorej sme sa  zúčastnili. Súčasťou exkurzie bola prezentácia  racionálneho stravovania a  prepojenia tradična s moderným spôsobom prípravy pokrmov. Prehliadka zámku, ako i okolia bola zážitková a edukatívna.

Pevne veríme, že i naši žiaci navštívia okolie a výstavu venovanú produkcii potravín.

Ing. Ťavodová, ,Ing. Sečkášová

Striebro v Liptovskom Mikuláši

Marcové súťaženie našich žiakov ukončil odbor cukrár. V Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši 22. marca 2018 prebiehala súťaž pod názvom Top cukrár 2018.

My sme súťažili v kategórii Junior C1. Naša cukrárka Simona Urblíková z triedy II.N mala pripraviť 3 individuálne dezertné taniere. A zvládla to vynikajúco. Získala striebro.

Z úspechu má radosť nie len ona, ale aj jej MOV pán Tomáš Michalčík, samozrejme, i celá škola.

KOVÁČOVA BYSTRICA 2018

Dňa 21. marca 2018 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice – Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici konalo vyhodnotenie XIV. ročníka umeleckej súťaže v prednese  recitátorov poézie, prózy a vo vlastnej  literárnej tvorbe „Kováčova Bystrica“. Podľa slov organizátorov aj v tomto ročníku dosiahla súťaž  vysokú úroveň.

Z našej školy sa do kategórie vlastná literárna tvorba zapojili 2 žiačky, a to Veronika Kováčová zo IV.Z triedy a Martina Lapínová z II.H triedy. Obidve dievčatá sú literárne činné, prispievajú do časopisu Mozaika, ale aj do rôznych literárnych súťaží. O to viac nás teší, že sa v tomto ročníku spomedzi 72 prác umiestnila Maťka Lapínová na krásnom 2. mieste. Výherkyňa získala  diplom a knižnú cenu. 

Našim dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme im, aby ich múzy, ale hlavne chuť a radosť z vlastnej literárnej tvorby neopúšťali.

Košice plné barmanov

Baristi  cestovali do Nových Zámkov, barmani až na východ Slovenska do Košíc, kde sa 21. a 22. marca 2018 konal 12. ročník medzinárodnej súťaže barmanov  Cassovia  Koniferum Cup  2018. Súťaž organizovala Hotelová akadémia v Košiciach v spolupráci s SKBA a OLD HEROLD, a. s. 

Baristické Nové Zámky

Aj tento rok sme  navštívili barisitcké Nové Zámky, prilákal nás 10. ročník MS v príprave kávy a koktailu pod názvom BARISTA JUNIOR 2018. Súťaž prebiehala 20. a 21. marca 2018 a organizovala ju Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch v spolupráci so školou baristu.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dňa  16. 3. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v recitácii poézie a prózy. Príjemné publikum I.A triedy vytvorilo dobré podmienky pre súťažiacich. Zúčastnilo sa ho päť žiačok. Všetky účastníčky Hviezdoslavovho Kubína si vybrali poéziu. Umiestnili sa nasledovne:

Cukrárske trio v Hradci Králové

Ako každý rok, tak ani tento rok 2018 sme nechýbali na súťaži cukrárov v Hradci Králové.  Dňa  15. marca 2018 naše cukrárske trio – majster odborného výcviku, učiteľka a žiačka - bojovalo za našu školu na XXIII. ročníku národnej súťaže kuchárskeho a cukrárskeho umenia a  XIII. ročníku Majstrovstiev republiky kuchárov a cukrárov v Českej republike.

Majster odbornej výchovy Bc. Tomáš Mihalčík za exponát vyrobený z čokolády s názvom Sparta – sparťanský bojovník bol odmenený diplomom. Učiteľka odborných predmetov Bc. Viera Sebíňová svojím karamelovým exponátom Plynutie času získala bronzovú medailu. Súťažiacu trojicu dopĺňala žiačka Kristína Bačíková z triedy II. N, ktorá svoje zručnosti a kreativitu preukázala pri príprave torty žene k jej 20. narodeninám a získala striebornú medailu.

Cukrári znova úspešne reprezentovali našu školu. Nejdú však oddychovať. Dňa 22.marca 2018 idú bojovať o titul Top cukrár na rovnomennej súťaži v Liptovskom Mikuláši.   

Vlaňajší TOP EXPERTI ani tohto roku nesklamali

„Nenechám sa odradiť. Pretože každý zlý pokus, ktorý mám za sebou, je ďalším krokom vpred – krokom k úspechu.“ 

Thomas A. Edison

Po oficiálnom vyhodnotení súťaže EXPERT GENIALITY SHOW sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie našich expertov, ktorí sa zúčastnili tohtoročnej súťaže. V tejto súťaži preukazujú študenti vedomosti z  rôznych oblastí. Z našej školy  sa jej  každoročne  zúčastňuje 30 študentov z maturitných odborov, z každej triedy a ročníka. Sú medzi nimi študenti, ktorí dosahujú popredné umiestnenia. Tí, ktorí sa neumiestnili v prvej štvrtine rebríčka, získavajú účastnícky diplom. Študenti, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine, získavajú diplom EXPERT a najúspešnejší riešitelia sa musia umiestniť v obidvoch kategóriách do 100-miesta a získavajú titul TOP EXPERT.

Design by: www.diablodesign.eu